Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Vannbehandlingsanlegg oppnår høy anleggstilgjengelighet

EPC når mål med vedlikeholdskontrakt

I tillegg til komplett konstruksjon, forsyning og installasjon av analysatorpanelene valgte Indias størst EPC Endress+Hauser som partner for vedlikeholdsadministrasjon av alle analysatorer installert ved et stort renseanlegg. En omfattende årlig vedlikeholdskontrakt ble undertegnet for en periode på 11 år.

Paneler for turbiditetsmåling i filterhuset ©Endress+Hauser

Oversikt over fordeler

 • Trygt drikkevann sikret på grunn av konsekvent kvalitetsmåling på kritiske steder

 • 100 % anleggstilgjengelighet og nøyaktige avlesninger fra alle analysatorer 24/7 på alle steder

 • Renseanlegg økte effektiviteten takket være optimalisert kjemisk behandling og energi

 • Økt anleggstilgjengelighet

 • Langsiktig administrert kontrakt fører til sikkert og kostnadseffektivt vedlikehold

Utfordringen

Denne EPC-en så etter en partner som kunne drive et statseid renseanlegg på 380 ML per dag og administrere 227 vannkvalitetsanalysatorer fordelt på 22 steder i en tettbebygd storby i India uten vannkvalitetsovervåking i sanntid og tilfeldig kontrollerte analysatorer på grunn av antallet steder. Foruten nødvendig dokumentert teknisk kompetanse var den potensielle partneren nødt til å sikre både 100 % tilgjengelighet og nøyaktige målinger over tid.

Vår løsning

Den årlige vedlikeholdskontrakten omfatter:

 • Forebyggende vedlikeholdsplan som dekker månedlige besøk

 • Daglig vedlikehold av analysatorpaneler

 • Administrasjon av beholdning av reservedeler og forbruksartikler på stedet

 • Rask ny bestilling av reagenser og standardløsninger

 • Administrere tjenesteleverandører for tilbehør til paneler, enheter, pumper, osv.

 • Sikre nøyaktig datatilgjengelighet på klientens SCADA-system

 • Vedlikehold og administrasjon av installerte basisdata på W@M-portalen

 • Månedlige rapporteringsmøter med ansvarlig for anleggsvedlikehold