Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Avløpsvannbehandling i næringsmiddelindustrien

Prosessvannbehandling i næringsmiddelindustrien

Pålitelig forebygging, overvåkning og behandling av avløpsvann

Næringsmiddelindustrien bruker primært vann som råmateriale for rengjøring og ved produksjon, som deretter kasseres som avløpsvann etter at det er brukt. Avhengig av sammensetningen og kontaminasjonsnivået behandles og gjenbrukes avløpsvannet som prosessvann, eller det renses før det slippes ut i miljøet eller kloakksystemet. Dette er den eneste måten å sikre overholdelse av strenge miljøbestemmelser på.

Vi tilbyr

Avløpsvann samler seg når næringsmidler produseres. Å ta hånd om de høye kravene og utfordringene kan derfor ikke unngås. Vi hjelper deg å oppfylle strenge miljøbestemmelser og optimalisere avløpsvannprosessene og kostnadene med vår intelligente måleteknologi. Vi støtter deg

 • Reduser volumet

 • Overvåk mengden

 • Reduser kontamineringsnivåer

 • Behandling gjennom nøytralisering

 • Overhold offentlige miljøbestemmelser

Bruksområder

Avløpsvannforebygging

Avløpsvannvolum kan reduseres under prosessen ved hjelp av måleteknologi når produkter slippes ut av ledningene. Med mindre skyllevann, færre faser mellom to produkter, eller mellom produkt og rengjøringsmidler, kan du beskytte miljøet og oppnå virkelige kostnadsbesparelser.

Påvis omkoblingsfase med sensor OUSAF11
Vår ekspertise i felten

Ved å benytte den riktige måleteknologien fra Endress+Hauser kan omkoblingsfasen utformes optimalt.

Avløpsvannovervåkning

Et av de viktigste første trinnene er overvåking av vannforbruk, fordi bare da kan tiltak iverksettes.

Nøyaktig flowovervåking av avløpsvann medPromag
Vår ekspertise i felten

Våre elektromagnetiske mengdemålere måler presist volumet av ferskvann som brukes samt mengden avløpsvann. Avløpsvannet kan analyseres enten på stedet eller i laboratoriet.

 • Bruk Proline Promag 10 l mengdemåler med en vektoptimalisert sensor og høy kostnadseffektivitet.

Avløpsvannbehandling gjennom nøytralisering

Avløpsvann som samles opp under rengjøringsprosessen, må nøytraliseres før det mates inn i kloakknettet, slik at det overholder de strenge tersklene beskrevet i miljøbestemmelsene.

Avløpsvannbehandling gjennom nøytralisering
Vår ekspertise i felten

Nøytraliserings-, buffer- og lagringstanker som inneholder syrer og alkaliske løsninger, overvåkes med innovativ måleteknologi fra Endress+Hauser.

Utslippsovervåkning

I samsvar med offentlige bestemmelser blir parametere som pH, temperatur og avløpsvannmengde ikke bare kontinuerlig overvåket, men også registrert.

Liquistation, helautomatiserte prøvetakingsapparater for industrielt avløpsvann
Vår ekspertise i felten

Våre databehandlere vet umiddelbart når terskeltoleranser blir overskredet og genererer alarmer. Det helautomatiserte prøvetakingsapparatet i Liquistation-serien tar testprøver regelmessig, slik at ytterligere parametere som COD (kjemisk oksygenforbruk) kan analyseres.

Vedlikeholdstjenester for å sikre funksjon og presisjon

Regelmessig vedlikehold på all instrumentering anbefales på det sterkeste. Fra pH- og oksygeninnholdsmåling, til analysatorer med regelmessig bytte av slitematerialene, alternativet er det mulig å inngå en tilhørende vedlikeholdsavtale med Endress+Hauser.

Regelmessig vedlikehold minimerer nedetider og kostnader
Vår ekspertise i felten

Fra ettersyn til forebyggende vedlikeholdstjenester bistår Endress+Hauser deg ved å definere riktig vedlikeholdsregime basert på anleggets spesifikke krav. Du drar nytte av:

 • Garantert åpenhet når det gjelder avløpsvannvolum og -sammensetning

 • Minimerte nedetider og kostnader

 • Utvidet livsløp for dine måleinstrumenter og produksjonssystemer

 • Forbedre prosesstilgjengeligheten og hold anlegget i sikker drift, konsekvent og økonomisk med våre industrielle vedlikeholdstjenester.

 • Optimaliser ressurseffektiviteten gjennom vedlikeholdsoptimaliseringstjenester fra Endress+Hauser

Modulær panelløsning for pålitelig og sikker overvåkning

Råvann, prosessvann eller avløpsvann kan effektivt overvåkes med modulære, plassbesparende analysepaneler. Dette forenkler daglig prosessintegrering og drift.

Pålitelig og sikker vannovervåking ved hjelp av modulære panelløsninger
Vår ekspertise i felten

Våre panelløsninger, som kan leveres med eller uten prøveklargjøring, er modulære, skalerbare og utformet særlig for dine analyseparametere.

 • Stol på at vannundersøkelsespaneler gir alle nødvendige målesignaler for prosesstyring og diagnostikk.

 • Forenkle analytiske måleoppgaver ved hjelp av analytiske overvåkingspaneler. De lar seg enkelt tilpasse etter dine behov og sørger for økt sikkerhet, kvalitet og effektivitet på anlegget.

Les mer om prosesser og relevante målepunkter

På industrielle bruksområder går vannet en lang vei, fra ekstraksjon av rå- eller ferskvannet ved kilden, til de forskjellige produksjonsprosessene og deretter enten direkte eller indirekte til utslippspunktet. Les mer om hvordan måleteknologi kan brukes til optimal forebygging, overvåking og behandling av oppsamlet avløpsvann.

Fra ferskvann til industrielt avløpsvann i næringsmiddelindustrien ©Endress+Hauser

Fra ferskvann til industrielt avløpsvann ligger forbedringspotensialet skjult i nesten hver bidige prosess

Nøytraliseringsprosess i næringsmiddelindustrien ©Endress+Hauser

Oppdag nøytraliseringsprosessen og relevante parametere

Fordeler

Endress+Hauser har mer enn 60 års erfaring fra næringsmiddelindustrien, særlig innenfor industrielt avløpsvann. Kunder over hele verden setter sin lit til vår omfattende kunnskap innenfor måleteknologi, automatisering og service. Vi forstår de særlige utfordringene knyttet til kvalitet, kostnader og offentlige bestemmelser. Våre erfarne team bestående av bransje- og applikasjonseksperter kan hjelpe deg å velge riktig måleteknologi.

 • ~15 %

  mindre vannforbruk ved å optimalisere separasjonsfasen med måleteknologi

 • 40 %

  lengre livsløp for våre digitale analysesensorer

 • > 2 millioner

  elektromagnetiske mengdemålere fra Endress+Hauser i drift over hele verden

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier