Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
Radiometrisk nivåmåling

Radiometrisk nivåmåling

Kontinuerlig nivåmåling og nivådeteksjon i væsker og faststoffer med gamma-enheter

Radiometrisk nivåmåling med kildebeholder og Gammapilot gir pålitelige måleverdier hvor andre måleprinsipper ikke kan brukes på grunn av ekstreme prosessbetingelser eller mekaniske, geometriske eller konstruksjonsmessige forhold. Gamma-enheter er produsert for berøringsfri nivådeteksjon og kontinuerlig nivå-, grensesnitt- og tetthetsmålinger i væsker, faststoff, suspensjoner eller slam. Se det brede utvalget av radiometrisk utstyr og klikk på knappen nedenfor.

Radiometrisk nivåmåling

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Gå til Applicator

Med radiometrisk måleutstyr kan fire måleoppgaver løses (kontinuerlig nivå, nivådeteksjon, tetthet og grensesnitt), selv under ekstreme prosessbetingelser. Strålingen av gammakildebeholderen sendes så å si usvekket i én retning, og svekkes i alle andre retninger. Dette garanterer pålitelig måling og maksimal sikkerhet for personalet.

  • Radiometrisk måleprinsipp

Radiometrisk måling: måleprinsipp

Gammakilden, en cesium- eller kobolt-isotop, sender ut gammastråling som svekkes når den går gjennom materialer. Den målte effekten er et resultat av måleproduktets absorbering av strålingen på grunn av nivåendringer. Målesystemet består av en kilde, en kildebeholder og en kompakt sender og mottaker.

Fordeler

  • Berøringsfri måling fra utsiden

  • For ekstreme måleoppgaver hvor andre måleprinsipper ikke kan brukes lenger

  • Kildebeholder med manuell eller pneumatisk på/av-bryter og hengelås, sylinderlås eller låsebolt for å sikre bryterens posisjon

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk