Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Radiometrisk nivåmåling

Kontinuerlig nivåmåling og nivådeteksjon i væsker og faste stoffer med gamma-enheter

Radiometrisk nivåmåling

Radiometrisk nivåmåling med kildebeholder og Gammapilot gir pålitelige måleverdier hvor andre måleprinsipper ikke kan brukes på grunn av ekstreme prosessbetingelser eller mekaniske, geometriske eller konstruksjonsmessige forhold. Gamma-enheter er produsert for berøringsfri nivådeteksjon og kontinuerlig nivå-, grensesnitt- og tetthetsmålinger i væsker, faststoff, suspensjoner eller slam. Se vårt brede utvalg av radiometrisk utstyr nedenfor.

9 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Radiometrisk nivåmåling

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Med radiometrisk måleutstyr kan fire måleoppgaver løses (kontinuerlig nivå, nivådeteksjon, tetthet og grensesnitt), selv under ekstreme prosessbetingelser. Strålingen av gammakildebeholderen sendes så å si usvekket i én retning, og svekkes i alle andre retninger. Dette garanterer pålitelig måling og maksimal sikkerhet for personalet.

Radiometrisk måling: måleprinsipp

Gammakilden, en cesium- eller kobolt-isotop, sender ut gammastråling som svekkes når den går gjennom materialer. Den målte effekten er et resultat av måleproduktets absorbering av strålingen på grunn av nivåendringer. Målesystemet består av en kilde, en kildebeholder og en kompakt sender og mottaker.

Fordeler

  • Berøringsfri måling fra utsiden
  • For ekstreme måleoppgaver hvor andre måleprinsipper ikke kan brukes lenger
  • Kildebeholder med manuell eller pneumatisk på/av-bryter og hengelås, sylinderlås eller låsebolt for å sikre bryterens posisjon