Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Turbiditetssensorer og transmittere

Produkter for pålitelig måling av turbiditet og faste/suspenderte stoffer i alle bransjer

Turbiditetssensorer og transmittere for drikkevann, prosessvann, avløpsvann og støttesystemer

Turbiditet er et mål på partikkelkonsentrasjon i væsker. Turbiditetsmåling er avgjørende for kvalitetssikring og prosesskontroll i et bredt spekter av bruksområder som drikkevannsproduksjon, avløpsovervåking og slamkonsentrasjonsmåling i avløpsrenseanlegg, overvåking av sjøvannsinntak i avsaltingsprosjekter eller påvisning av produkttap i meierier. Se produkter under og finn ut hvordan våre sensorer for totalt og suspendert stoff og turbiditetssensorer og transmitterne også kan støtte din applikasjon.

26 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Turbiditetssensorer og transmittere

Vår produktsøker hjelper deg med å finne passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktkarakteristikker. Applikator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Hvordan velge turbiditetssensorer

Våre turbiditetssensorer og transmittere brukes i vann, avløpsvann, mat og drikke, kjemikalier, biovitenskap, strøm, etc. Sensorvalg avhenger av applikasjonen: velg nephelometriske sensorer for medier med lav turbiditet som drikkevann. For å måle høy turbiditet, for eksempel i avløpsvann, bruk suspenderte faststoffsensorer. For applikasjoner med ekstremt svingende turbiditetsverdier, bruk absorpsjonssensorer for å oppnå entydige måleresultater, f.eks. for pålitelig å oppdage produkttap.

Måling av totalt tørrstoff og suspendert stoff

Sensorer for totalt faststoff eller suspenderte sensorer bruker metoden med tilbakespredt lys. De har en LED-lampe og to lysdetektorer plassert i 90 og 135 graders vinkel. Faste partikler i mediet får det innfallende lyset som sendes ut av lampen til å spre seg. Turbiditeten eller faststoffinnholdet i mediet beregnes ut fra mengden av det spredte lyset som mottas av detektorene. En sender viser den endelige totale eller suspenderte stoffverdien i ønsket enhet, for eksempel g/l eller %TS.

Turbiditetsmåling med nephelometriske sensorer

Sensorer basert på nephelometri måler turbiditet i henhold til ISO 7027 / EN 27027. De har en LED-lampe og en lysdetektor som er plassert i en 90 graders vinkel. Lampen sender ut en stråle inn i mediet, hvor den genererer et spredt lys så snart den treffer en partikkel i et definert område. Detektoren konverterer den mottatte lysintensiteten til et elektrisk signal. Dette signalet blir så oversatt til den endelige turbiditetsverdien og kan vises av senderen i ønsket enhet.


Turbiditetsmåling med absorpsjonssensorer

Absorpsjonsturbiditetsmålere måler lysabsorbansen til partikler i et medium. De har en LED-lampe og en lysdetektor som er plassert rett overfor lampen. Mellom dem demper partikler i mediet det utsendte lyset, som omdannes av detektoren først til et elektrisk signal og deretter til den endelige turbiditetsverdien. Våre avanserte sensorer har et andre lampedetektoroppsett som bruker en annen strålebane-lengde, og forbedrer dermed påliteligheten til målingen.

Fordeler

  • Vi gir deg hele spekteret av instrumenter for turbiditetsmåling: turbiditetsmålere, totale faststoffmålere og suspenderte faststoffmålere med matchende turbiditetstransmittere og tilbehør.
  • Våre turbiditetsprober gir deg full fleksibilitet. Monter dem direkte i røret eller i en strømningssammenstilling for rask inline-måling uten produkttap eller installer dem med en holder i en hvilken som helst åpen kanal, basseng eller tank.
  • Turbiditetstransmitterne våre behandler målesignalet til hver turbiditetsmåler og viser det basert på dine preferanser: som FNU (Formazin Nephelometric Unit), FTU (Formazin Turbidity Unit), NTU (Nephelometric Turbidty Unit) og mange flere.
  • Verifiser og kalibrer turbiditetssensorene dine med våre smarte solid state-referanser: utførelsen er genialt enkel og krever ikke bruk av væske, f.eks. Formazin.
  • Velg mellom et bredt spekter av turbiditetsmontasjer for alle bruksområder: fastmonterte monteringer, nedsenkingsmontasjer, strømningsmontasjer og uttrekkbare sammenstillinger.