Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Vortexflowmålere: Måling av damp

Vortexflowmålere

Vortexflowmåling: Robust med universelle bruksområder for væsker, gasser og damp

Vortexflowmålere brukes innen flere industrier for å måle volumflow for væsker, gasser og damp. Installasjoner innen kjemi- og petrokjemiindustrien, for eksempel systemer for strømgenerering og varmelevering, benytter svært ulike fluider: mettet damp, superopphetet damp, komprimert luft, nitrogen, vandige gasser, avgasser, karbondioksid, fullstendig avmineralisert vann, løsemidler, varmeoverføringsolje, fødevann til kjel, kondensat osv.

Vortexflowmålere brukes også i vid utstrekning til måling av masseflow. Derfor er moderne vortexmålere som multivariabelmåleren Prowirl 200 konstruert for mer enn bare måling av volumflow, og leveres komplett med temperatursensor og flowdatamaskin.

Unike Prowirl 200

Prowirl 200 er verdens første vortexmåler som har alternativ for overvåkning av dampkvalitet og øyeblikkelig genererer en alarmmelding ved våt damp. Prowirl 200 kan også brukes for flowovervåkningssystemer opptil SIL 2 og SIL 3, og evalueres og sertifiseres uavhengig av TÜV Rheinland i samsvar med IEC 61508.

Vortexbasert mengdemålingsprinsipp

Måling av dampkvalitet med Prowirl F 200 – for maksimal driftssikkerhet samt energi- og kostnadseffektivitet

Denne filmen viser at Prowirl 200 er den mest robuste vortexflowmåleren på verdensbasis, selv under ekstreme prosessbetingelser.

Registrering av våt damp Måling av tørrhetsandel i damp.

Vortexbasert mengdemålingsprinsipp

Dette måleprinsippet er basert på det faktum at det dannes turbulens nedstrøms for hindringer i flowen, for eksempel en bropilar.

Inne i enhver vorteksflowmåler finnes det derfor en stump gjenstand midt i røret. Så snart flowhastigheten når en bestemt verdi, danner det seg vortekser bak denne stumpe gjenstanden. Disse skiller seg fra flowen og transporteres nedstrøms. Frekvensen for vorteksutskilling er direkte proporsjonal med gjennomsnittlig flowhastighet og således volumflowen.

De utskilte vorteksene på begge sider av den stumpe gjenstanden genererer henholdsvis et lokalt positivt og et negativt trykk som registreres av kapasitetssensoren og sendes til elektronikken som et primært digitalt, lineært signal.

Fordeler

 • Egnet for måling av alle slags væsker, gasser og damp

 • Påvirkes generelt lite av endringer i trykk, tetthet, temperatur og viskositet

 • Høy stabilitet på lang sikt: ingen nullpunktsdrift og livslang K-faktor

 • Stor turndown på vanligvis 10:1 til 30:1 for gass/damp, eller opptil 40:1 for væsker

 • Bredt temperaturspekter: –200 til +400 °C (+450 °C ved behov)

Nedlastinger

  Flowmålingsteknologier for væsker, gasser og damp

  Oversikt over produkter og tjenester til våre mengdemåleteknologier for væsker, gasser og damp på et brett

  Proline i industrien (eng eBok)

  Innovative produkter for din prosess

  Damphåndbok: Dampgenerering og distribusjon

  Denne brosjyren er utformet for å gi en omfattende teknisk oversikt over hva damp er i alle sine former, hvordan man måler det, hvor og hvorfor det brukes til industrielle prosesser.