Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Overflatetermometre

Overflatetermometre for ulike installasjoner

Det kan være nødvendig å foreta måling av overflatetemperatur i industriprosesser når de varme overflatene på reaktorer eller rør må overvåkes og man må unngå inntrengning i røret eller reaktoren. Temperaturene i prosesstrømmer må holdes under kontroll og reguleres, noen ganger også uten direkte kontakt mellom prosessmediet og selve temperatursensoren for å unngå forstyrrelser i strømmen.

Porteføljebeskrivelse

SkinPoint-termometerne monteres avhengig av installasjonen på en slik måte at registreringspunktet (som befinner seg i spissen på instrumentet) holdes i kontakt med overflaten ved sveising, skruing eller klemming, og at det om nødvendig er beskyttet av tilpassede vern.

Omnigrad T TST602 RTD termometer, måling av overflatetemperatur ©Endress+Hauser

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp

RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp av de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.

Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Fordeler

  • Egnet for høye prosesstrykk (ingen direkte kontakt med prosess)

  • Bruksområde: tungindustrien