Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Temperatursensor med kabel

Temperatursensor med kabel for ulike bruksområder

Kompakte RTD og TC-termometre med ikke-avtakbar kabel for plugg-inn eller skru-inn-forbindelser. Kostnadseffektive sensorer for bruk i mange ulike prosesser og bruksområder på laboratorier.
Temperatursensorer med kabel er enkle å installere og byr på høy operativ sikkerhet, takket være pålitelig og nøyaktig temperaturmåling i de mest vanlige prosessene.

Porteføljebeskrivelse

Temperatursensorer med kabel egner seg spesielt godt til temperaturmåling i maskiner, laboratorieutstyr og anlegg, i gassmedier eller flytende medier som luft, vann, olje osv.
Sondenmantelen er i direkte kontakt med prosessmediet uten ekstra termolomme. Dette gjør at temperatursensoren med kabel registrerer plutselige temperaturendringer på en rask og effektiv måte.

Omnigrad T TST310 RTD-termometer, med kabel ©Endress+Hauser

I elektriske kontakttermometre har to måleprinsipper hevdet seg som standarder:

RTD – Moststandssensorer: måleprinsipp

I RTD-motstandssensorer endres den elektriske motstanden i henhold til temperaturendringer. De egner seg til måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C, og utmerker seg med høy nøyaktighet og langvarig stabilitet. Motstandssensorelementet som brukes oftest, er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hauser RTD-motstandssensorer kravene til IEC 60751 nøyaktighetsgrad klasse A.

TC – Termoelementer: måleprinsipp

Et termoelement er en komponent bestående av to ulike metaller, som er forbundet med hverandre i én av endene. Et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) forårsakes av Seebeck-effekten ved den åpne enden, dersom forbindelsen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Ved hjelp av referansetabellen for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen beregnes ved forbindelsen (målepunktet).

Termoelementer egner seg for måling av temperaturer mellom 0 °C og +1800 °C. De utmerker seg med rask responstid og høy motstandsdyktighet overfor vibrasjoner.

Fordeler

  • Høy fleksibilitet takket være brukerspesifikke innsettingslengder og ulike prosessforbindelser

  • Kort responstid

  • Kostnadseffektiv