Temperatursensor med kabel

Temperatursensor med kabel for ulike bruksområder

Kompakte RTD og TC-termometre med ikke-avtakbar kabel for plugg-inn eller skru-inn-forbindelser. Kostnadseffektive sensorer for bruk i mange ulike prosesser og bruksområder på laboratorier.
Temperatursensorer med kabel er enkle å installere og byr på høy operativ sikkerhet, takket være pålitelig og nøyaktig temperaturmåling i de mest vanlige prosessene.

Porteføljebeskrivelse

Temperatursensorer med kabel egner seg spesielt godt til temperaturmåling i maskiner, laboratorieutstyr og anlegg, i gassmedier eller flytende medier som luft, vann, olje osv.
Sondenmantelen er i direkte kontakt med prosessmediet uten ekstra termolomme. Dette gjør at temperatursensoren med kabel registrerer plutselige temperaturendringer på en rask og effektiv måte.

Omnigrad T TST310 RTD-termometer, med kabel ©Endress+Hauser

RTD – Moststandssensorer: måleprinsipp

I RTD-motstandssensorer endres den elektriske motstanden i henhold til temperaturendringer. De egner seg til måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C, og utmerker seg med høy nøyaktighet og langvarig stabilitet. Motstandssensorelementet som brukes oftest, er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hauser RTD-motstandssensorer kravene til IEC 60751 nøyaktighetsgrad klasse A.

TC – Termoelementer: måleprinsipp

Et termoelement er en komponent bestående av to ulike metaller, som er forbundet med hverandre i én av endene. Et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) forårsakes av Seebeck-effekten ved den åpne enden, dersom forbindelsen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Ved hjelp av referansetabellen for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen beregnes ved forbindelsen (målepunktet).

I elektriske kontakttermometre har to måleprinsipper hevdet seg som standarder:

Termoelementer egner seg for måling av temperaturer mellom 0 °C og +1800 °C. De utmerker seg med rask responstid og høy motstandsdyktighet overfor vibrasjoner.

Fordeler

  • Høy fleksibilitet takket være brukerspesifikke innsettingslengder og ulike prosessforbindelser

  • Kort responstid

  • Kostnadseffektiv