Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Industriell vannbehandling er essensielt for alle industrier.

Behandling av industrivann

Pålitelig industriell vannbehandling er essensielt for å få sikre og effektive prosesser

Vann er ikke bare grunnlaget for alt liv, men også en viktig komponent i industriell produksjon. Det brukes til avkjøling, rengjøring, oppvarming og skylling, og som drikkevann til ansatte. Men for at vannet skal kunne brukes trygt uten å skade prosessene, må det først behandles. En av hovedutfordringene operatører støter på med industriell vannbehandling, er balansen mellom effektivitet og vannkvalitet.

Se på porteføljen vår!

Avhengig av måten vannet brukes på, varierer utfordringene ved den industrielle vannbehandlingen. Det er behov for forskjellige prosesser. For eksempel kan det hende at anlegg på fjerntliggende steder først må produsere drikkevann ved å avsalte sjøvann. Andre industrier, for eksempel stålindustrien, trenger vann til dampgenerering og kjøleprosesser. Og vann som brukes direkte i produksjonsprosessen, kalt prosessvann, må behandles for å sikre produktkvalitet og prosesseffektivitet.

 • Membranfiltrering

 • Kjøling og koking av vann

 • Vannbehandlingsprosess

Bruksområder

Membranfiltrering

En unik teknologi for vannbehandling, membranfiltrering kan brukes for å oppnå forskjellige mål, med varierende porestørrelser som muliggjør mekanisk separasjon av bakterier eller virus opp til enkeltioner for avsaltning. Membranfiltreringseffektivitet og levetid avhenger av regelmessig overvåking av flere vannparametere.

Membranfiltrering
Vår ekspertise i felten

Både i bredde og allsidighet egner Endress+Hausers portefølje av instrumenter og utstyr til nøyaktig og pålitelig overvåking av parametere for optimal membraneffektivitet og levetid:

 • Overvåking av trykk og flow

 • Aktiver en overensstemmende kvalitetskontroll

Varming og kjøling av vann

Korrosjon, begroing og skalering hemmer effektiviteten av kjøle- og kokeprosesser og kan forårsake alvorlige helseproblemer. Filtrering av kjølevann og dosering med biocider for å forhindre vekst av alger, sopp og bakterier, er standard praksis. Effektiviteten av disse prosessene avhenger av pålitelig, kontinuerlig overvåking av vannparametere som pH og oksygennivå.

Varming og kjøling av vann
Vår ekspertise i felten

Vår portefølje for væskeanalyse inkluderer digitale givere og transmittere, samt tilpassbare analysepaneler for pålitelig overvåking av viktige nøkkelparametere:

Prosessvannbehandling

Prosessvann som brukes direkte i sluttprodukter må konsekvent være i samsvar med spesifikke egenskaper for pågående produktkvalitet. Parametere som pH, turbiditet og oksygen-nivåer må garanteres gjennom filtrering og tilsetning av presise doser av kjemiske midler.

Prosessvannbehandling
Vår ekspertise i felten

Vår portefølje av mengdemålere, digitale analyseelektroder og transmittere gjør samsvar med prosessvannspesifikasjoner mulig:

 • Dosér kjemiske midler med presisjon ved bruk av mengdemålere

 • Overvåk prosessen trygt med Memosens teknologien

Industrielle vannbehandlingsprosesser

Industriell vannbehandling ©Endress+Hauser
Membranfiltrering ©Endress+Hauser
Oksidering og gassutveksling ©Endress+Hauser

Fordeler

Endress+Hauser har over 60 års erfaring når det gjelder vannindustrien. Over hele verden stoler kommunale og industrielle kunder på våre ansattes ekspertise og vår dedikerte portefølje som er utformet med tanke på våre kunders utfordringer. Vi kan hjelpe deg med å sikre anleggets oppetid, produktkvalitet og kostnadseffektivitet.

 • Over 60 års

  erfaring innen vann- og avløpsvannindustrien

 • 250 000

  digitale analysesensorer installert verden rundt

 • 40 %

  lengre levetid for våre digitale sensorer

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier