Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Elektromagnetiske flowmålere

Utprøvd mengdemålingsteknologi for alle væsker med elektriske ledeegenskaper i alle industrier

Magmetere i pumpestasjon for behandling av avløpsvann

Elektromagnetiske mengdemålere har blitt brukt av industrien i mer enn 60 år. Disse målene brukes på alle ledende væsker, som vann, syrer, alkalier, slurries og mange andre. Typiske anvendelser er måling på væsker, dosering, fylling og nøyaktig måling for kjøp og salg (custody transfer). De tre millioner mag-meterne vi har solgt siden 1977, trenger ikke vedlikehold og tilbyr en sømløs systemintegrering i dine automasjonsprosesser.

23 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Elektromagnetiske flowmålere

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

I industrimiljøet brukes elektromagnetiske flowmålere primært til vannbehandling og innen prosess-, livsvitenskaps- og næringsmiddelindustriene. Innen tunnelkonstruksjon og gruvedrift er robuste magmetere ofte det eneste alternativet for å måle svært etsende malmslurryer som inneholder faststoffer, blandinger av sand og vann, fyllmaterialer eller faststoffmengder med den nøyaktigheten som kreves.

Elektromagnetisk mengdemålingsprinsipp

Ifølge Faradays induksjonslov induserer en metallstang som beveger seg i et magnetfelt, elektrisk spenning. Dette dynamoprinsippet styrer også funksjonsmåten til elektromagnetiske flowmålere.

Så snart de elektrisk ladede partiklene i en væske krysser det kunstige magnetfeltet som genereres av to feltspoler, induseres det en elektrisk spenning. Denne spenningen, som registreres av to måleelektroder, er direkte proporsjonal med flowhastigheten og dermed flowvolumet.

Magnetfeltet genereres med pulserende likestrøm med vekslende polaritet. Dette sikrer et stabilt nullpunkt og gjør flowmålingen ufølsom for flerfasede eller uhomogene væsker samt lav ledeevne.

Fordeler

  • Måleprinsippet er praktisk talt uavhengig av trykk, tetthet, temperatur og viskositet
  • Selv fluider med faststoffinnhold kan måles, deriblant malmslurry eller cellulosemasse
  • Stort utvalg nominelle diametere (DN 2 til 3000; 1/12 til 120")
  • Fritt tverrsnitt på rør: kan rengjøres med CIP/SIP og rørskrapes
  • Ingen bevegelige deler, vedlikeholdsfritt

Nedlastinger