Termiske masseflowmålere

Termiske målere – For direkte massemåling av industrigass, komprimert luft og vandige fluider.

Når høy turndown eller lavt trykktap er viktig i gassmålingsinstallasjoner, kan termiske masseflowmålere utgjøre et riktig alternativ til tradisjonelle måleteknikker – enten det gjelder prosesstyring, overvåkning av forbruk og tilførsel, registrering eller overvåkning av distribusjonsnettverk. Ved bruk av innsettelsesversjoner er det også mulig å måle gassflow i svært store rørledninger eller i rektangulære kanaler.

Det termiske måleprinsippet er utbredt i industrien og brukes på vellykket vis i mange installasjoner med gassflow, deriblant:

 • Komprimert luft (forbruk, distribusjon)

 • Karbondioksid (for drikkevareproduksjon og avkjøling)

 • Argon (i stålproduksjon)

 • Nitrogen og oksygen (produksjon)

 • Naturgass (for matestyring av ovner og kjeler)

 • Måling av luft og biogass (f.eks. i avløpsanlegg)

Termobasert mengdemålingsprinsipp

Dette måleprinsippet er basert på det faktum at varme trekkes fra et oppvarmet legeme når et fluid strømmer forbi.

En termisk flowmåler inneholder to PT100-temperatursensorer for dette formålet. Én sensor måler gjeldende væsketemperatur som referanse. Den andre sensoren er oppvarmet og har et konstant temperaturdifferensial relativt til den første sensoren ved "null flow".

Så snart væsken begynner å strømme i måleslangen, kjøles den oppvarmede temperatursensoren ned på grunn av fluidet som strømmer forbi – kjøleeffekten blir større proporsjonalt med flowhastigheten. Den elektriske strømmen som kreves for å opprettholde temperaturdifferensialet er således et direkte mål av masseflow.

Fordeler

 • Multivariabel – direktemåling og visning av masseflow og fluidtemperatur

 • Ikke behov for trykk- eller temperaturkompensasjon

 • Høy turndown (100:1)

 • Strålende følsomhet for lave temperaturer

 • Hurtig reaksjon på endringer i flow

Nedlastinger