Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Termiske masseflowmålere: Måling av komprimert luft

Termiske masseflowmålere

Termiske målere – For direkte massemåling av industrigass, komprimert luft og vannbaserte væsker .

Når høy turndown eller lavt trykktap er viktig i gassmålingsinstallasjoner, kan termiske masseflowmålere utgjøre et riktig alternativ til tradisjonelle måleteknikker – enten det gjelder prosesstyring, overvåkning av forbruk og tilførsel, registrering eller overvåkning av distribusjonsnettverk. Ved bruk av innsettelsesversjoner er det også mulig å måle gassflow i svært store rørledninger eller i rektangulære kanaler.

Det termiske måleprinsippet er utbredt i industrien og brukes på vellykket vis i mange installasjoner med gassflow, deriblant:

 • Komprimert luft (forbruk, distribusjon)

 • Karbondioksid (for drikkevareproduksjon og avkjøling)

 • Argon (i stålproduksjon)

 • Nitrogen og oksygen (produksjon)

 • Naturgass (for matestyring av ovner og kjeler)

 • Måling av luft og biogass (f.eks. i avløpsanlegg)

Termobasert mengdemålingsprinsipp

Termobasert mengdemålingsprinsipp

Dette måleprinsippet er basert på det faktum at varme trekkes fra et oppvarmet legeme når en væske strømmer forbi.

En termisk flowmåler inneholder to PT100-temperatursensorer for dette formålet. Én sensor måler gjeldende væsketemperatur som referanse. Den andre sensoren er oppvarmet og har et konstant temperaturdifferensial relativt til den første sensoren ved "null flow".

Så snart væsken begynner å bevege seg i målerøret, kjøles den oppvarmede temperatursensoren ned på grunn av væsken som strømmer forbi - jo høyere strømningshastighet, desto større blir kjøleeffekten. Den elektriske strømmen som kreves for å opprettholde temperaturforskjellen er således en direkte funksjon av massestrømmen.

Fordeler

 • Multivariabel – direktemåling og visning av masseflow og fluidtemperatur

 • Ikke behov for trykk- eller temperaturkompensasjon

 • Høy turndown (100:1)

 • Strålende følsomhet for lave temperaturer

 • Hurtig reaksjon på endringer i flow

Nedlastinger

  Flowmålingsteknologier for væsker, gasser og damp

  Oversikt over produkter og tjenester til våre mengdemåleteknologier for væsker, gasser og damp på et brett

  Proline i industrien (eng eBok)

  Innovative produkter for din prosess