Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
Temperaturbrytere for temperaturovervåkning

Temperaturbrytere

Temperaturbrytere for temperaturovervåkning

Moderne prosessmåleteknologi kjennetegnes ved kostnadseffektivitet, optimal plassbruk, pålitelig drift og enkel idriftsettelse. Temperaturbryterne oppfyller disse kravene fullstendig i alle industrier. De er utviklet for sikker overvåkning av prosesstemperaturer, og det kan velges mellom én eller to bryterutganger eller én bryterutgang og én standardisert analog utgang. Et utvalg prosesskoblinger fører til fleksibel bruk.

Temperaturbrytere

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Gå til Applicator

Porteføljebeskrivelse

Vår portefølje av modulære temperaturbrytere inneholder:

  • Temperaturbrytere med transmitter og display

  • Stort utvalg prosesskoblinger (klemme, metalliske forseglingssystemer, påsveiset adapter, APV-inline, Varivent, Ingold, klemringskoblinger, ...)

  • Sensorene med raskest responstid (t90s: 2 s) for optimal prosesskontroll

  • Thermophant T TTR35 temperaturbryter ©Endress+Hauser

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp

RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp av de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.

Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Fordeler

  • Integrert bryterelektronikk for desentralisert og økonomisk prosessovervåkning og kontroll

  • Temperatursensorer med langsiktig stabilitet

  • Høy nøyaktighet på tvers av hele temperaturskalaen, og kort responstid

  • Kan programmeres ved hjelp av PC

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 (Dølasletta 4, 3408 Tranby) 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
info@no.endress.com www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk