Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Nivåmåling med ultralyd

Kontinuerlig nivåmåling i væsker og faststoffer med nivåsensorer med ultralyd

Nivåmåling med ultralyd

Nivåmåling med ultralyd med Prosonic-sensorer gir kontinuerlig, berøringsfri og vedlikeholdsfri nivåmåling av væsker, masser, slam og finkornete til grove faststoffer. Målingen påvirkes ikke av dielektrisitetskonstant, tetthet eller fuktighet, og takket være sensorenes selvrensing er den også uberørt av påbygging. Se det brede utvalget av Prosonic-enheter for nivåmåling med ultralyd, og klikk på knappen nedenfor.

13 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Nivåmåling med ultralyd

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Ultralydmetoden er en utprøvd og kostnadseffektiv løsning for nivåmåling i væsker og bulkprodukter. Instrumentene er tilgjengelige i kompakte eller separate versjoner. Dette måleprinsippet kjennetegnes av enkel planlegging og montering, rask og sikker idriftsetting, lang brukstid og reduserte vedlikeholdskostnader. Typiske bruksområder inkluderer slipende og aggressive medier, selv i tøffe miljøer.

Måling med ultralyd: måleprinsipp

Prosonic er basert på "Time-of-Flight"-prinsippet. En sensor sender ut ultralydsignaler, overflaten til mediet reflekterer signalet, og sensoren mottar det igjen. Tiden til det reflekterte ultralydsignalet er direkte proporsjonal med den tilbakelagte avstanden. Når tankens geometri er kjent, kan nivået beregnes.

Fordeler

  • Berøringsfri, vedlikeholdsfri måling
  • Målingen påvirkes ikke av mediets egenskaper, som dc-verdi eller tetthet
  • Kalibrering uten fylling eller tømming
  • Selvrensing takket være vibrerende sensormembran