Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Høytemperaturtermometre

Høytemperaturtermometre for installasjoner i mange industrier

I behandling av stål, smelting av glass, forbrenningsgassinstallasjoner og i mur- og keramikkindustrien kan det oppstå temperaturer på opptil 1700 °C. Installasjoner med høye temperaturer krever spesialtermometre med keramiske termolommer og termoelementer laget av spesialmetaller som platina og rhodium. Termolommen beskytter sensoren mot mekanisk og kjemisk skade og temperatursjokk som skapes av prosessen, og øker derfor sensorens levetid.

Porteføljebeskrivelse

Vår portefølje av modulære høytemperaturtermometre inneholder:

  • Termometre med eller uten transmitter

  • Prosesskoblinger med gjenger, klemringskoblinger og flenser

  • Metall eller bredt utvalg av keramiske termolommer

  • Termoelementsensorer (TC) type J, K eller type B, S, R tilgjengelig

Omnigrad S TAF16 Høytemperaturs-TC-termometer ©Endress+Hauser

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp

RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp av de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.

Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Fordeler

  • Lang levetid ved bruk av innovative termolommematerialer med forbedret slitebestandighet og kjemisk bestandighet

  • Kostnadsbesparelser for vedlikehold av målepunktet, kvalitetsforbedringer av produktene og forbedret anleggssikkerhet

  • Langsiktig stabil måling takket være sensorbeskyttelse med ikke-porøse materialer

  • Fleksibelt produktutvalg med modulær design

  • Optimaliserte livssykluskostnader med reservedeler