Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Nivåmåling med mikrobølgebarriere

Berøringsfri nivådeteksjon i faststoffer med radarsensorer i fritt rom

Mikrobølgebarriere

I mange tilfeller hvor berøringsmetodene er begrenset, er mikrobølgebarrierer den riktige løsningen. Soliwave-enhetene unngår tilstopping, indikerer punktnivåer, løser plasserings- og telleoppgaver, gir berøringsfri måling og er dermed fri for slitasje. Typiske produkter som måles, er treflis, papir- og pappavfall, kalk, grus, sand og til og med bager og komplette bokser.

6 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Nivåmåling med mikrobølgebarriere

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Mikrobølgebarrieren brukes som en berøringsfri prosedyre for påvisning av punktnivåer. Den kan installeres i containere, kanaler, sjakter eller sjakter med fritt fall. Det er mulig å utføre målingen fra utsiden gjennom metallfrie containere. Soliwave er egnet som punktnivåbryter for å kontrollere og telle alle typer faststoffer.Sender og mottaker interagerer med hverandre.

Måling med mikrobølgebarriere: måleprinsipp

Mikrobølgebarrierer brukes for å påvise alle former for faststoffer basert på mikrobølger (sender/mottaker-prinsipp). Påvisningen av faststoffets bevegelse (til stede / ikke til stede) er basert på mikrobølgenes doppler-effekt.

Fordeler

  • Ikke-invasiv: Tankene penetreres av mikrobølger fra utsiden
  • Måleprinsippet er så å si upåvirket av prosessbetingelser
  • Mekanisk, robust løsning ‒ vedlikeholdsfri