Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Mikrobølgebarriere

Nivåmåling med mikrobølgebarriere

Berøringsfri nivådeteksjon i faststoffer med radarsensorer i fritt rom

I mange tilfeller hvor berøringsmetodene er begrenset, er mikrobølgebarrierer den riktige løsningen. Soliwave-enhetene unngår tilstopping, indikerer punktnivåer, løser plasserings- og telleoppgaver, gir berøringsfri måling og er dermed fri for slitasje. Typiske produkter som måles, er treflis, papir- og pappavfall, kalk, grus, sand og til og med bager og komplette bokser.

Mikrobølgebarrieren brukes som en berøringsfri prosedyre for påvisning av punktnivåer. Den kan installeres i containere, kanaler, sjakter eller sjakter med fritt fall. Det er mulig å utføre målingen fra utsiden gjennom metallfrie containere. Soliwave er egnet som punktnivåbryter for å kontrollere og telle alle typer faststoffer.Sender og mottaker interagerer med hverandre.

Måling med mikrobølgebarriere: måleprinsipp

Mikrobølgebarrierer brukes for å påvise alle former for faststoffer basert på mikrobølger (sender/mottaker-prinsipp). Påvisningen av faststoffets bevegelse (til stede / ikke til stede) er basert på mikrobølgenes doppler-effekt.

Fordeler

  • Ikke-invasiv: Tankene penetreres av mikrobølger fra utsiden

  • Måleprinsippet er så å si upåvirket av prosessbetingelser

  • Mekanisk, robust løsning ‒ vedlikeholdsfri