Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Coriolis-masseflowmålere

Coriolis-flowmåling: Samtidig måling av masseflow, tetthet, temperatur og viskositet

Coriolis-måleprinsippet brukes i et bredt spekter av ulike industrier, deriblant livsvitenskap, kjemi, petrokjemi, olje og gass, næringsmidler og - ikke minst - i custody transfer-installasjoner. Coriolis-flowmålere kan måle praktisk talt alle fluider: rengjøringsmidler, løsemidler, drivstoff, råolje, vegetabilsk olje, dyrefett, lateks, silisiumoljer, alkohol, fruktløsninger, tannpasta, eddik, ketsjup, majones, gass eller gass i væskeform.

Samtidig måling av masseflow, tetthet og temperatur åpner for fullstendig nye utgangspunkt for prosesskontroll, kvalitetssikring og anleggssikkerhet. Ytterligere viktige karakteristikkverdier kan også beregnes fra de målte primærvariablene:

  • Volumflow

  • Et fluids faststoffinnhold

  • Konsentrasjoner i flerfasede fluider

  • Spesielle tetthetsverdier som referansetetthet, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato osv.

Coriolis mengdemålingsprinsipp

Enkel håndtering av mengdemålere

Coriolis mengdemålingsprinsipp

Hver Coriolis-flowmåler har én eller flere måleslanger som vibrerer kunstig ved hjelp av en eksitator. Med en gang fluidet begynner å strømme i måleslangen, vil vibrasjonen få ytterligere vridning på grunn av fluidets treghet. To sensorer registrerer denne endringen av slangens vibrasjon i tid og rom som "faseforskjellen". Denne forskjellen er en direkte måleverdi for masseflowen.

I tillegg kan fluidets tetthet også bestemmes ut i fra måleslangenes vibrasjonsfrekvens. Temperaturen i måleslangen registreres også for å kompensere for termisk påvirkning. Prosesstemperaturen som bestemmes ut i fra dette, er tilgjengelig som et ytterligere utgangssignal.

Fordeler

  • Universelt måleprinsipp for væsker og gasser

  • Måling med flere variabler – samtidig måling av masseflow, tetthet, temperatur og viskositet

  • Høy målenøyaktighet: vanligvis ±0,1 % o.r., eventuelt: ±0,05 % o.r. (PremiumCal)

  • Måleprinsipp uavhengig av de fysiske fluidegenskapene og flowprofilen

  • Avstand for inngang og utgang ikke nødvendig

Nedlastinger