Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
Coriolis-masseflowmålere i lastehavn

Coriolis-masseflowmålere

Coriolis-flowmåling: Samtidig måling av masseflow, tetthet, temperatur og viskositet

Coriolis-måleprinsippet brukes i et bredt spekter av ulike industrier, deriblant livsvitenskap, kjemi, petrokjemi, olje og gass, næringsmidler og - ikke minst - i custody transfer-installasjoner. Coriolis-flowmålere kan måle praktisk talt alle fluider: rengjøringsmidler, løsemidler, drivstoff, råolje, vegetabilsk olje, dyrefett, lateks, silisiumoljer, alkohol, fruktløsninger, tannpasta, eddik, ketsjup, majones, gass eller gass i væskeform.

Coriolis-masseflowmålere

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Gå til Applicator

Samtidig måling av masseflow, tetthet og temperatur åpner for fullstendig nye utgangspunkt for prosesskontroll, kvalitetssikring og anleggssikkerhet. Ytterligere viktige karakteristikkverdier kan også beregnes fra de målte primærvariablene:

 • Volumflow

 • Et fluids faststoffinnhold

 • Konsentrasjoner i flerfasede fluider

 • Spesielle tetthetsverdier som referansetetthet, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato osv.

 • Coriolis mengdemålingsprinsipp

 • Enkel håndtering av mengdemålere

Coriolis mengdemålingsprinsipp

Hver Coriolis-flowmåler har én eller flere måleslanger som vibrerer kunstig ved hjelp av en eksitator. Med en gang fluidet begynner å strømme i måleslangen, vil vibrasjonen få ytterligere vridning på grunn av fluidets treghet. To sensorer registrerer denne endringen av slangens vibrasjon i tid og rom som "faseforskjellen". Denne forskjellen er en direkte måleverdi for masseflowen.

I tillegg kan fluidets tetthet også bestemmes ut i fra måleslangenes vibrasjonsfrekvens. Temperaturen i måleslangen registreres også for å kompensere for termisk påvirkning. Prosesstemperaturen som bestemmes ut i fra dette, er tilgjengelig som et ytterligere utgangssignal.

Fordeler

 • Universelt måleprinsipp for væsker og gasser

 • Måling med flere variabler – samtidig måling av masseflow, tetthet, temperatur og viskositet

 • Høy målenøyaktighet: vanligvis ±0,1 % o.r., eventuelt: ±0,05 % o.r. (PremiumCal)

 • Måleprinsipp uavhengig av de fysiske fluidegenskapene og flowprofilen

 • Avstand for inngang og utgang ikke nødvendig

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk