Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Flerpunkts-temperatursensorer

Flerpunkts-temperatursensorer for alle industrier

Multifølere med RTD og termoelementer gir pålitelig temperaturmåling og sikker drift i kritiske applikasjoner, fra prosessreaktorer med lavt til høyt trykk til lagertanker. Våre standardiserte og kundetilpasset multifølere er designet for å gi detaljert temperaturprofil i hele reaktoren for optimal prosesskontroll, økt tilgjengelighet av anlegg, effektivitet og sikkerhet.

Materialvalg, mekanisk utforming, varmebehandlinger og konstruksjonsteknikk er det nyeste og mest moderne innen produktoptimalisering.

Porteføljebeskrivelse

Endress+Hauser tilbyr modulære standardiserte og tilpassede flerpunkts-termometre for ulike installasjoner.
Vår portefølje med flerpunkts-termometre inneholder:

  • 3D- tilpasset fleksible sensorer (med eller uten termobeskyttelse): TMS01 / TMS02

  • Linear profilerte sensorer (med hovedtermobeskyttelse): TMS11 / TMS12

  • Lav invasivitet og høyt antall sensor følere: TMS21

  • Lineærtpakket følere (i vire eller i termolommel): TMS31

Avhengig av den spesifikke utforming, kan de være:

  • med eller uten transmitter

  • med eller uten diagnostikk-kammer

  • med RTD (motstandstermometer) eller TC (Termoelement) følere

Flerpunkts-temperatursensorer for alle industrier ©Endress+Hauser

Flerpunkts-temperatursensor

iTHERM MultiSens Linear TMS12: Robust multipoint termometer for olje og gass applikasjoner ©Endress+Hauser

iTHERM MultiSens TMS12

iTHERM MultiSens Slim TMS21: minimalt invasivt multipunkttermometer for kjemiske applikasjoner ©Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Slim TMS21

iTHERM MultiSens Bundle TMS31 for lagringssiloer og i drivstofftanker for olje ©Endress+Hauser

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

Diagnostikksmuligheter

iTHERM MultiSens Flex, Linear og Bundle multipunktstemperaturenheter er tilgjengelige med et unikt og innovativt diagnostikkskammer, som gir ekstra sikkerhet og verdifull prosessinformasjon for å forberede kommende vedlikehold. Den er tilgjengelig i tre designkonfigurasjoner: grunnleggende, avansert eller avansert og modulært.

Høyere sikkerhet, større fleksibilitet, lengre oppetid

Diagnostikkskamret fungerer som en prosessbarriere (second process barrier) for å isolere fra farlige lekkasjer og samtidig som den gir verdifull diagnostikkinformasjon til hjelp for å identifisere lekkasjer. Disse dataene gjør det mulig for operatørene å planlegge kommende revisjonsstanser. En fleksibel design med utskiftelige komponenter (avansert, modulær) for konfigurasjoner med eller uten termolommer øker fleksibiliteten for vedlikehold og optimaliserer oppetiden på systemet samtidig som risikoen reduseres.

Fordeler

  • Målesystemer utformet for enkeltinstallasjoner

  • Rett eller tredimensjonal temperaturprofilmåling for reaktorer og beholdere

  • Utforming og materialvalg for høye prosesstemperaturer og trykk samt etsende medier