Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
Flerpunkts-temperatursensorer for alle industrier

Flerpunkts-temperatursensorer

Flerpunkts-temperatursensorer for alle industrier

Flerpunktsløsninger er produkter for flere installasjoner, fra prosessreaktorer med lavt til høyt trykk til lagringstanker. I disse installasjonene måles og registreres det en temperaturprofil for kontroll av prosessen i reaktoren. Utfordringen er å påvirke prosessen så lite som mulig og å ha et høyt antall temperatursonder, noe som gir kortest mulig responstid.

Flerpunkts-temperatursensorer

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Gå til Applicator

Materialvalg, mekanisk utforming, varmebehandlinger og konstruksjonsteknikk er det nyeste og mest moderne innen produktoptimalisering.

Porteføljebeskrivelse

Endress+Hauser tilbyr modulære standardiserte og tilpassede flerpunkts-termometre for ulike installasjoner.
Vår portefølje med flerpunkts-termometre inneholder:

 • 3D- tilpasset fleksible sensorer (med eller uten termobeskyttelse): TMS01 / TMS02

 • Linear profilerte sensorer (med hovedtermobeskyttelse): TMS11 / TMS12

 • Lav invasivitet og høyt antall sensor følere: TMS21

 • Lineærtpakket følere (i vire eller i termolommel): TMS31

Avhengig av den spesifikke utforming, kan de være:

 • med eller uten transmitter

 • med eller uten diagnostikk-kammer

 • med RTD (motstandstermometer) eller TC (Termoelement) følere

 • Flerpunkts-temperatursensorer for alle industrier ©Endress+Hauser

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp

RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp av de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.

Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Fordeler

 • Målesystemer utformet for enkeltinstallasjoner

 • Rett eller tredimensjonal temperaturprofilmåling for reaktorer og beholdere

 • Utforming og materialvalg for høye prosesstemperaturer og trykk samt etsende medier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 (Dølasletta 4, 3408 Tranby) 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
info@no.endress.com www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk