Flerpunkts-temperatursensorer

Flerpunkts-temperatursensorer for alle industrier

Multifølere med RTD og termoelementer gir pålitelig temperaturmåling og sikker drift i kritiske applikasjoner, fra prosessreaktorer med lavt til høyt trykk til lagertanker. Våre standardiserte og kundetilpasset multifølere er designet for å gi detaljert temperaturprofil i hele reaktoren for optimal prosesskontroll, økt tilgjengelighet av anlegg, effektivitet og sikkerhet.

Porteføljebeskrivelse

Endress+Hauser tilbyr modulære standardiserte og tilpassede flerpunkts-termometre for ulike installasjoner.
Vår portefølje med flerpunkts-termometre inneholder:

  • 3D- tilpasset fleksible sensorer (med eller uten termobeskyttelse): TMS01 / TMS02

  • Linear profilerte sensorer (med hovedtermobeskyttelse): TMS11 / TMS12

  • Lav invasivitet og høyt antall sensor følere: TMS21

  • Lineærtpakket følere (i vire eller i termolommel): TMS31

Materialvalg, mekanisk utforming, varmebehandlinger og konstruksjonsteknikk er det nyeste og mest moderne innen produktoptimalisering.

Avhengig av den spesifikke utforming, kan de være:

  • med eller uten transmitter

  • med eller uten diagnostikk-kammer

  • med RTD (motstandstermometer) eller TC (Termoelement) følere

Flerpunkts-temperatursensorer for alle industrier ©Endress+Hauser

Flerpunkts-temperatursensor

iTHERM MultiSens Linear TMS12: Robust multipoint termometer for olje og gass applikasjoner ©Endress+Hauser

iTHERM MultiSens TMS12

iTHERM MultiSens Slim TMS21: minimalt invasivt multipunkttermometer for kjemiske applikasjoner ©Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Slim TMS21

RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp

RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp av de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.

Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra -200 °C til +1100 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Fordeler

  • Målesystemer utformet for enkeltinstallasjoner

  • Rett eller tredimensjonal temperaturprofilmåling for reaktorer og beholdere

  • Utforming og materialvalg for høye prosesstemperaturer og trykk samt etsende medier