Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Smart instrumentering gjennom Heartbeat-teknologi

Dybtgående innsikt for prosessoptimalisering og tilstandsovervåking

Å holde produktiviteten høy, samtidig som du reduserer drifts- og vedlikeholdskostnadene, høres ut som en kjent utfordring for deg? Har du som mål å overholde lovkrav samt sikre produktkvalitet og sikker drift? For å støtte deg i alle disse situasjonene har vi utviklet Heartbeat Technology. Den består av diagnostikk-, verifiserings- og overvåkingsfunksjoner, og gjør vår smarte instrumentering enda smartere, ved å gi deg pålitelig, inngående instrument- og prosessinnsikt.

Heartbeat-teknologi – diagnostikk, verifisering, overvåkning ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology – smart instrumentering for optimaliserte og sikre prosesser

Heartbeat-teknologi for mengde-, nivå-, trykk-, analytiske og temperaturmåleinstrumenter

Heartbeat Technology Verification report ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology-verifiseringsrapport som viser klare resultater basert på et sertifisert og sporbart verifiseringskonsept

Heartbeat Technology integrert i Netilion IIoT-økosystemet ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology integrert i et tilkoblet miljø for å gjøre data om til kunnskap, for eksempel ved hjelp av "Netilion IIoT ecosystem"

Fordeler

 • Økt målepålitelighet og sikkerhet

  Behold høy tillit til instrumentets ytelse under ulike driftsforhold på grunn av enestående muligheter for diagnostisering og samsvar med internasjonale standarder (Heartbeat Diagnostics)

 • Høyere effektivitet og prosessoppetid

  Effektiv drift gjennom tidsbestemte, klare og standardiserte diagnosemeldinger i henhold til NAMUR NE 107, og som gir enkle anbefalinger for utbedrende tiltak (Heartbeat Diagnostics)

 • Sertifisert verifikasjon av måleinstrumenter

  Veiledet prosedyre for in-line og sporbar verifikasjon av måleinstrumenter iht. til ISO 9001 ved å trykke på en knapp, uten å avbryte prosessen – med minimal innsats og uten å ta ut instrumentet (Heartbeat Verification)

 • Forbedret produktivitet samtidig som man sikrer samsvar

  Tredjepartsattestert verifikasjonskonsept og automatisk genererte verifikasjonsrapporter muliggjør optimalisering av kalibrerings- og "Proof test-sykluser" på en kompatibel måte (Heartbeat Verification)

 • Prediktive, intelligente og tidsbestemte tiltak

  Mulighet for tilstandsovervåking for prosessoptimalisering og tidsbestemt prediksjon av vedlikeholdsbehov (Heartbeat Monitoring)

Alle disse fordelene og funksjonene er tilgjengelige på tvers av vår produktportefølje og tilbyr lett forståelig innsikt i instrumentene og prosessene, f.eks. deteksjon av påbygging, som muliggjør optimalisering av rengjøringsintervaller. Når våre smarte instrumenter er koblet til ditt kontrollsystem, styringssystem eller i skyen, kan ytterligere data enkelt tas ut. Heartbeat-verifisering kan også utføres sentralt for en rekke feltenheter med mer.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Nedlastinger

  Heartbeat Technology

  Taking the pulse of your measurement