Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Kvinnelig ansatt i et meieri

Sensorteknologi tilpasset meieribransjen

Meieriprosessering av beste kvalitet med presis måleteknologi

Meieriproduksjon er en virksomhet med stramme marginer og høye kvalitetskrav. Melkebehandlingen kan optimaliseres for å kontrollere kostnadene samtidig som produktkvaliteten opprettholdes på et konsekvent høyt nivå. Spesielt termisk melkeprosessering er av største betydning for forbrukersikkerhet og anleggseffektivitet. Nøyaktige, innovative målingsteknologisensorer sikrer termisk behandling i riktig temperaturområde og overholdelse av strenge regler.

Se på porteføljen vår!

Endress+Hauser forstår de høye kravene og utfordringene innen meieriprosessering. Vi tilbyr en komplett portefølje av hygienisk flowmåling, nivå, temperatur, trykk og analytiske med sensorer designet, produsert og optimalisert for mat- og drikkeindustrien. Vårt felles mål: sikre produktsikkerhet og kundes helse.

 • Sikre vaskbarhet med samsvar med 3-A-, FDA- og EHEDG-standarder og regler

 • Reduserte energikostnader og nedetider

 • Industrioptimaliserte, robuste og pålitelige instrumenter

 • Sømløs integrering med alle styringsplattformer

Bruksområder

Raske temperatursignaler forbedrer varmekontroll

Det kritiske kontrollpunktet for vellykket pasteuriseringskontroll er temperatur. Nøyaktighet og svartid sikrer at ingen energi er bortkastet, og at produktet ikke blir eksponert for mer termisk belastning enn nødvendig.

Temperatursensorer i en varmeveksler
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser har oppfunnet den raskeste temperatursensoren for hygieniske prosesser. Denne innovative teknologien hjelper deg med å forbedre kvaliteten og redusere kostnadene. Dessuten gir kombinasjonen av nøyaktig, hurtig og stabil temperaturmåling den høyeste graden av prosesskvalitet og pålitelig produktkvalitet.

 • Installer vår innovative temperatursensor iTHERM TM411 for å forbedre temperaturovervåking i UHT -behandling.

 • Dra fordel av de korteste responstider (t90 = 0,75 s) på markedet takket være iTHERM QuickSens teknologien.

 • Dra fordel av betydelige tidsbesparelser under rekalibrering (opptil 20 minutter per målepunkt) med iTHERM QuickNeck .

 • Reduser fare og forbedre prosessikkerheten i kritiske bruksområder ved hjelp av vår selvkalibrerende temperatursensor iTHERM TrustSens .

Mengdemåling i melkepasteurisering

Nøyaktige strømningssensorer sikrer at riktig mengde varme brukes for å oppnå sikre resultater.

PromagH i et meierianlegg
Vår ekspertise i felten

Elektromagnetiske mengdemålere bærer hovedbelastningen ved mengdemåling i meieridrift og spiller en kritisk rolle i melkeoppvarming.

 • Dra nytte av integrert temperatur- og konduktivitetsmåling av Proline Promag H .

 • Forenkle vedlikeholdet og forleng kalibreringsintervallene med Heartbeat kontroll- og diagnosefunksjoner.

Pålitelig nivåmåling

Et av de mer utfordrende bruksområdene i termiske behandlingssystemer er nivåkontrollen av utjevningstanken. Den lille tanken opplever raske endringer i nivå og temperatur.

Melkelagringstanker i meieriproduksjon
Vår ekspertise i felten

Hydrostatisk nivåsensor er ideell for dette bruksområdet, og siden den er temperaturkompensert og med områder ned til 100 mm H2O, setter den standarden for pålitelighet.

 • Bruk Deltapilot FMB50 med ekstern elektronikk. Det hjelper deg også med å redusere fare i det ofte krevende miljøet og rengjøringssyklusene.

Differensialtrykk i varmeveksler

For å sikre næringsmiddeltrygghet må differensialtrykket over regenereringsfasen opprettholdes. Stabilitet og tillit til målinger er nøkkelen.

Varmeveksling i meieriproduksjon
Vår ekspertise i felten

For dette kritiske bruksområdet anbefales det en elektronisk differensialtrykkmåling.

Overvåking av påbygging for å optimalisere produktkvaliteten

Den mikrobiologiske stabiliteten til meieriprodukter er avgjørende for holdbarheten og kvaliteten, og er ofte lovregulert. Oppvarmet melk fører imidlertid også til forurensning av de indre veggene. Denne forurensningen påvirker effektiviteten til oppvarmingssyklusen og er en potensiell årsak til produktforurensning. Derfor er kontroll av forurensinger gjennom oppvarmingsprosessen og tilstedeværelse av produkt i rørene nøkkelen til prosesskontroll og optimalisering av produktkvaliteten.

Applikasjon med Liquitrend QMW43 for overvåking av påbygging
Vår ekspertise i felten

Vårt kompakte multiparameterinstrument Liquitrend QMW43 er i stand til å måle tykkelsen og ledningsevnen til media samtidig. Installert i holderøret i pasteuriseringsprosessen, kan den kontinuerlig overvåke dannelsen og oppbyggingsgraden. Dette er med på å avgjøre om det er nødvendig med en rengjøringsprosess, eller om produksjonstiden fortsatt kan forlenges uten å påvirke produktkvaliteten.

Hold ditt instrument innenfor spesifikasjonene

Regelmessig kalibrering sikrer at måleinstrumentene som kontrollerer kritiske prosesser forblir i spesifikasjoner, noe som er avgjørende for å ivareta matsikkerhet og kvalitet.

Kalibreringseksperter på jobb i et meieri
Vår ekspertise i felten

Fra sted til fullstendig akkreditert laboratoriekalibrering, tilbyr Endress+Hauser rettidige, sporbare og kostnadseffektive kalibreringstjenester for å sikre både høy anleggstilgjengelighet og samsvar med instrumentene dine. Våre kalibreringseksperter vil hjelpe deg med å optimalisere alle aktiviteter på tvers av din installerte base.

Dette kan du gjøre

Klikk deg gjennom disse kartene og få detaljert informasjon om hvordan du kan optimalisere melkeproduksjonen!

Oversikt over melkeproduksjon ©Endress+Hauser

Oversikt over prosessene i melkeproduksjonen

Oversikt over melkeoppvarming ©Endress+Hauser

Melkeoppvarmingsprosess

Møt en av våre kunder

“Promass Q er i stand til å måle masse, volum, densitet og temperatur. En enorm fordel for oss, fordi vi kan få pålitelig informasjon for planlegging og balansering av råstoffressurser.”

Thomas Jürgensen

Teknisk sjef, Meierei Barmstedt eG, Germany

Fordeler

Bortsett fra vår bransjeekspertise og brede produktportefølje, ønsker vi å støtte våre kunder med verdifull prosesskunnskap. Vi vil bidra til at alle lokale og internasjonale krav er oppfylt. Løftet om å være en pålitelig partner er vårt mål. Vi tror sterkt på langvarige relasjoner med våre kunder, ikke bare det korte intervallet.

 • 0,75 sek

  responstid (t90)

  iTHERM QuickSens tilbyr markedets korteste responstid for optimal prosesskontroll.

 • 3 millioner

  Proline Promag

  elektromagnetiske mengdemålere solgt siden lanseringen i 1977 i et bredt spekter av applikasjoner.

 • >8,900

  patenter og patentsøknader

  beskytte den intellektuelle verdien bak Endress+Hausers produkter, løsninger og tjenester.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier