Snu den riktige veien

Delbar krage med hurtigutløsning

En enkel bevegelse for åpning og enkel reinstallering etter kalibrering.Patentert termometerutvidelseskrage med hurtigutløsning for rask og enkel rekalibrering.Forebygging av feil og tidsbesparing – innlegget kan fjernes raskt.Beskyttet mot inntrenging av vann grunnet verneklasse IP69K.Ingen risiko for mekanisk skade eller kablingsfeil under rekalibrering.

Fordeler

  • Svært tidsbesparende under rekalibrering (opptil 20 min. per målepunkt)

  • Unngår kablingsfeil under reinstallering

  • Kostnadsbesparende via minimering av anleggets nedetider

  • God prosess- og systemsikkerhet

Det krever mye å rekalibrere termometrene syklisk for å oppdage kurvedrift for sensorelementet.Denne tidkrevende rekalibreringen involverer risiko for kablingsfeil.Den delbare utvidelseskragen iTHERM QuickNeck gjør det mulig å fjerne innlegget for kalibrering uten verktøy, og uten å avbryte prosessen.Ved å snu på endelukkingen, kan innlegget fjernes fra beskyttelsesrøret, og er klart for kalibrering på stedet.