Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Overvåkning av avløpsvann for COVID-19 på et renseanlegg

Overvåkning av avløpsvann for COVID-19

Overvåkning av patogener og strengere desinfisering har stått på agendaen for store anleggsoperatører

Å være årvåken betyr å oppdage mulige faresituasjoner før de skjer. Derfor anmoder EU-kommisjonen medlemslandene på det sterkeste om å implementere prøvetaking og testing av avløpsvann i storbyer innen 1. oktober 2021, for å overvåke tilstedeværelsen av patogener som SARS-CoV-2 (koronavirus). Bidra til å håndtere virusutbrudd proaktivt ved tidlig oppdagelse av patogenkontaminering med sanntids PCR-teknologi og sanntids desinfiseringsovervåkning ved hjelp av vår sensor- og løsningsportefølje.

Se på porteføljen vår!

Vår portefølje tilbyr komplette måleløsninger fra prøvetaking, laboratorietesting og desinfiseringsovervåkning og sikrer avansert kvalitetsstyring for overvåkning av avløpsvann samt vannuttak, rensing og distribusjon, deriblant dokumentadministrasjon, instrumentverifisering og vedlikeholdsstrategier for optimal risikostyring og vannsikkerhet.

 • Automatisert og kontrollert prøvetaking i avløpsvann med Liquistation CSF48 med muligheter for trådløs overføring

 • Effektiv prøveberikelse, automatisk uttak og høysensitiv sanntids PCR-analyse – den gylne standarden for virusdiagnostikk

 • Fra prøvetaking i avløpsvann til endelige resultater på kun tre timer

 • Fullstendig instrumentserie for overvåkning av vannrensing: sensorer for fritt klor, klordioksid og fritt brom med én felles giver og tilbehør

Bruksområder

Overvåkning av kommunalt avløpsvann for patogener

Prøver av avløpsvann ved innløpet til et renseanlegg tas ofte manuelt og analyseres for biologiske parametre som kan påvirke folkehelsen. Disse prøvene tas fra ulike steder og analyseres over en tidsperiode for å gjøre det mulig for anleggsoperatører og forskningsinstitutter å kartlegge utstrekningen av patogene kontaminanter som virus på en mer objektiv måte. Dataene tjener som en tidlig advarsel om påvisning av spredning av patogener. Dette gir oss imidlertid bedre tid og driftsressurser

Observasjon av avløpsvanninnløp
Vår ekspertise i felten

Prøvetaking av avløpsvann kan nå automatiseres med våre sofistikerte prøvetakere som kan plasseres på ulike utendørsplasseringer. Mulighet for trådløs dataoverføring gjør at prøveflaskene kan samles mer effektivt. Når det er tid for hurtigkjøling, opprettholdes den biologiske integriteten ved å sikre pålitelige avlesninger i laboratoriet der sanntids PCR-teknologien utføres. Sanntidsovervåkning av desinfisering av anleggenes utløp er nødvendig for å sikre trygge utslipp.

 • Dra fordel av helautomatisk prøvetaking i vann, avløpsvann og industrielle bruksområder. Liquistation CSF48-vannprøvetaker etterlever regler og retningslinjer for vann i hele verden og har feilsikker kjøling.

 • Systematisk desinfisering er et viktig trinn i vannrensing og kreves ved lov i mange områder for å beskytte folk og systemer. Oppdag vårt brede utvalg av sensorer og givere for desinfisering.

 • Håndter store prøvemengder på en rask og pålitelig måte i henhold til viktige standarder og retningslinjer. Oppdag våre løsninger for miljøanalyse.

 • Les blogginnlegget vårt og få mer informasjon om arbeidsflyten for deteksjon av SARS-CoV-2 i avløpsvann, som kan brukes som et effektivt verktøy i håndteringen av COVID-19.

Hvordan vi kan hjelpe

Samtale med eksperter på avløpsanlegg © Comin Khmere Co., Ltd
Prøvetaking på avløpsanlegg med Liquistation CSF48 ©Endress+Hauser

Fordeler

Takket være over 60 års erfaring som vi har opparbeidet oss ved å samarbeide med våre kunder i vann- og avløpsvannindustrien, har vi utviklet en bred portefølje med måleteknologier, automasjonsløsninger og tjenestetilbud som passer utfordringene kundene står overfor. Vi forstår de spesifikke utfordringene med å sikre at vannsikkerheten etterlever miljøregelverket, beskytte folkehelsen og optimalisere kostnadene.

 • 3 timer

  bare fra prøvetaking til de endelige resultatene.

 • 6 parametere

  overvåkes samtidig med én flowenhet med flere parametere. Sensorer som er installert i Flowfit CYA27-enheten trenger en prøvestrømning som er så lav som 5 l/h (1,32 gph) for nøyaktig måling.

 • 100 %

  kan tilpasser til enhver overvåkningsoppgave, fra tids- eller strømningsstyrt prøvetaking til hendelsestyrt prøvetaking med den automatiske vannprøvetakeren Liquistation CSF48.

Se på porteføljen vår!

Lignende historier