Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Hold trykktransduseren din oppdatert med tjenestetilbudet vårt

Tjenester for vann- og avløpsvannindustrien

Fra igangkjøring og verifisering til vedlikehold og ekstern støtte - med vår støtte sørger du for top ytelser fra dine instrumenter

Å operere et vann- eller avløpsrenseanlegg gir mange utfordringer: lovkrav, interne standarder, økende krav til behandling og høyere prosesskompleksitet. For å oppfylle dine forpliktelser kreves pålitelig prosesskontroll. Imidlertid kan prosessene bare være like gode som måleinstrumentene dine. For å sikre jevn drift, må de være riktig konstruert, installert og vedlikeholdt med jevne mellomrom.

Hvordan vi kan hjelpe

Vi støtter deg i å nå dine mål. Denne støtten slutter ikke med at vi har levert instrumentene til deg. Endress+Hauser har en hel portefølje av tjenestetilbud dedikert til din suksess. Fra igangkjøring, verifisering og vedlikehold, til support av væskeanalysatorene dine, for bare å nevne det mest relevante for vann- og avløpsindustrien, våre teknikere er klare til å støtte deg på en effektiv måte.

 • Igangkjøringstjenester for å optimalisere instrumenteringsoppsett og opp å gå

 • Verifikasjon av måleinstrumenter

 • Vedlikeholdstjenester for å låse opp driftseffektivitet

 • Vedlikeholdsservice for væskeanalysatorer

Bruksområder

Igangkjøring

Under idriftsettingsfasen møter du mange utfordringer. Hovedmålet er vanligvis å holde seg innenfor fastsatt tidsramme og budsjett.

Servicetekniker klargjør en Liquilinetransmitter
Vår ekspertise i felten

Våre eksperter hjelper deg med sette opp feltinstrumenter og automatiseringsløsninger. Dette omfatter detaljert dokumentasjon i form av utgangsrapporter og sikkerhetskopieringsfiler. De sikrer også med sin kunnskap om bruksområder at komponentene installeres riktig, slik at en stabil prosessovervåkning eller -styring er mulig helt fra starten av.

 • Les mer om våre igangkjøringstjenester

 • Detaljert dokumentasjon av idriftsatte sensorer

 • Applikasjonskunnskap

Verifisering

I mange land er operatører lovpålagt å kontrollere mengdemålere ved visse intervaller. Én årsak er at de må måle hvor mye vann de ekstraherer fra de naturlige vannmassene, eller hvor mye de slipper ut i dem igjen. En annen årsak er å kunne bevise for kundene at faktureringen er nøyaktig.

Verifisering av mengdemåler
Vår ekspertise i felten

Verifisering kan gjøres på stedet, eller eksternt hvis transmitteren er aktivert med Heartbeat Technology.

 • Heartbeat Technology muliggjør ekstern verifisering uten prosessavbrudd, og sikrer dermed kostnadseffektiv og sikker drift av anlegget gjennom hele livssyklusen. Vi tilbyr et bredt utvalg av Endress+Hauser instrumenter med Heartbeat Technology

 • Dra nytte av våre sertifiserte serviceteknikere som gir dybdekompetanse for verifisering av måleinstrumenter

Vedlikehold

Regelmessig vedlikehold av giverne er viktig for pålitelig prosesstyring. Ellers risikerer du forlenget stans og dårligere kvalitet på behandlingen. På den annen side kan vedlikeholdsrutiner være svært tidkrevende.

Mengdemålere i en pumpestasjon
Vår ekspertise i felten

Våre erfarne serviceteknikere gir pålitelig støtte til instrumentene, herunder all nødvendig dokumentasjon for gjennomsiktige vedlikeholdsresultater. De kan også gjøre vedlikeholdsrutinene mer effektive ved å implementere et forebyggende vedlikeholdskonsept som starter med en analyse av installert base.

Serviceavtale for væskeanalysatorer

Væskeanalysatorer er et av de mest kritiske måleinstrumentene i et vann- og avløpsrenseanlegg da de måler kvaliteten på vannet. For å fungere riktig trenger de regelmessig vedlikehold, herunder rengjøring, skylling, bytte av slitedeler og kalibrering.

Servicetekniker utfører vedlikeholdsdervice på en væskeanalysator
Vår ekspertise i felten

Vår komplette servicepakke for analysatorer sikrer smidig drift gjennom hele livssyklusen. Den omfatter idriftsetting og årlig vedlikehold utført av sertifiserte, kvalifiserte teknikere, herunder levering av forbruksartikler og slitedeler, teknisk støtte med garantert svartid* og valgfri dekning av reparasjon på stedet.

Prosesser for vann- og avløpsvannbehandling

Behandling av drikkevann ©Endress+Hauser

Behandling av drikkevann inkluderer mange forskjellige prosesser som må overvåkes nøye for å sikre vannkvalitet og overholdelse av lovbestemmelser.

Avløpsvannbehandling ©Endress+Hauser

En av hovedutfordringene ved behandling av avløpsvann er å gjøre det både sikkert og kostnadseffektivt. Vårt tjenestetilbud kan hjelpe deg med å optimalisere driften.

Fordeler

Våre serviceteknikere arbeider i henhold til samme standarder og praksis for å sikre en konsekvent høy servicekvalitet, uavhengig av sted eller behovsnivå. Serviceporteføljen vi tilbyr, er sertifisert og i samsvar med DIN EN ISO 90001:2008.Omfanget og intensiteten til tjenestene våre kan skreddersys for å matche dine individuelle utfordringer.

 • Over 1000

  serviceteknikere over hele verden arbeider med de samme verktøyene, i henhold til samme standarder

 • 5000

  mengdemålere kontrollert hvert år

 • 50%

  tidsbesparelser når du bruker Heartbeat Technology

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier