Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Forbind dine trykkmålere med fremtiden

Mer IIoT. Mer produktivitet. Mer prosessikkerhet.

Nye Cerabar og Deltabar trykktransmittere for måling av henholdvis absolutt-, relativt- og differensaltrykk bygger en bro til IIoT og fremtiden. Sikkerhet og produktivitet står ikke lenger i motsetning til hverandre. Innen kjemisk industri samt olje og gass vil det i fremtiden bli nødvendig med mer utstyr i sikkerhetskritiske systemer. Dette vil også øke effekten for prooftestingen. Cerabar og Deltabar avlaster operatørene ved hjelp av intelligente funksjoner og sparer derved kostnader. Denne smarte sikkerhetstilnærmingen øker prosess-sikkerheten og produktiviteten.

Fordeler

  • Frigjør ditt IIoT-potensial: Trykkmålerne Cerabar og Deltabar er en fremtidssikker investering. De er utstyrt med Heartbeat-teknologi og kombinerer velprøvd måleteknikk med IIoT-applikasjoner. Dette gjør det f.eks. mulig med forebyggende vedlikehold.

  • Øk produktiviteten: Optimerte vedlikeholdsprosesser og forebyggende vedlikehold øker anleggets oppetid og fremmer effektiv personalbruk.

  • Øk prosess-sikkerheten: Digitale veivisere geleider vedlikeholdspersonalet på en strukturert måte gjennom sikkerhetsrelevante driftsprosesser og minimer menneskelige feil. Uregelmessigheter i prosessen oppdages tidlig.

Frigjør ditt IIoT-potensial

Heartbeat_teknologi Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Heartbeat-teknologi danner grunnlaget for gjennomføring av fremtidsrettede IIoT-strategier som forebyggende vedlikehold og detektering av uregelmessigheter i prosessen. De nye Cerabar- og Deltabar-trykkgiverne detekterer avvik i sløyferesistans eller tette impulsrør. De registrerer ytterligere målevariabler som trykktopper. IIoT-applikasjoner bruker disse dataene til å utlede lastprofiler for anleggskomponentene rundt og gjør det derved mulig med forebyggende vedlikehold.

Digitalt optimerte prosesser gir økt produktivitet

Deltabar felttest med fjerndrift av trykkmåler ©Endress+Hauser

Cerabar og Deltabar kan konfigureres og verifiseres raskt og enkelt via Bluetooth®-grensesnittet med SmartBlue-appen. Ved hjelp av Heartbeat-teknologi er verifiseringen gjort på 15 sekunder – uten å avbryte prosessen. Trykkmålerne varsler om alle slags avvik med statusmeldinger i henhold til NAMUR NE107. Vedlikeholdspesonalet vet nøyaktig hva som skal gjøres, ettersom feilkodene vises i klartekst. Dette optimerer prosessene og øker produktiviteten.

Øk prosess-sikkerheten med en smart tilnærming

Cerabar felttest med trykkmåler i vakuumprosess ©Endress+Hauser

Intelligente funksjoner minimerer betjeningsfeil. Smarte veiledere leder vedlikeholdspersonalet på en strukturert måte gjennom idriftsettelse, SIL-programmering og SIL Prooftesting. Det beregnes en kontrollsum for de sikkerhetsrelevante parameterene, som så noteres i verifiseringsrapporten. Dermed trenger du bare å kaste et raskt blikk for å se hvilke parametre som har endret seg. Siden den nye generasjonen er utviklet iht. IEC61508, kan trykkmålerne brukes i SIL2- og (med homogen redundans) SIL3-applikasjoner.

Verifiser trykkinstrumentet på 3 minutter med Heartbeat-teknologi via Bluetooth®

Trykkgiver Cerabar PMP71B ©Endress+Hauser

Cerabar PMP71B med bakgrunnsbelyst display

Trykkgiver Deltabar PMP75B ©Endress+Hauser

Deltabar PMD75B med bakgrunnsbelyst display

Den nye generasjonen Cerabar og Deltabar

Sikkerhet og produktivitet står ikke lenger i motsetning til hverandre. Kontakt oss hvis du vil vite mer.