Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
80 GHz radarsensorMicropilotmed optiske taster

For krevende bruksområder: 80 GHz radar Micropilot

Oppfyller spesielle behov: Dine.

Den nye generasjonen av vår Micropilot 80 GHz frifeltsradar oppfyller dine individuelle krav til tryggere, mer effektive anleggsprosesser. Maksimal personsikkerhet sikres med enkel fjerntilgang. Menneskelige feil hindres gjennom veiledede oppsett og tester. Vår Heartbeat Technology med skumdeteksjon hjelper deg med å forbedre anleggets effektivitet. Den store båndbredden til 80 GHz radarsensor passer til praktisk talt alle radaranvendelser i den kjemiske industrien, herunder utfordrende bruksområder.

Fordeler

 • Bredt utvalg: Det brede utvalget av 80 GHz-Micropilot enheter omfatter noen nye funksjoner, f.eks. for bruksområder i særlig høye eller lave temperaturer.

 • Sikkerhet: Foruten mer enn 20 års SIL-kompetanse er det fremfor alt de mange assistentene og fjerntilgangen til enheten via en app som beskytter medarbeiderne og sikrer optimal prosessikkerhet.

 • Heartbeat Technology: Heartbeat Technology og radarnøyaktighetsindeksen (RAI) sikrer verifisering med sporbarhet, noe som vesentlig reduserer kalibrering og dokumentasjon.

 • Enkelhet: Gjennom intuitiv betjening med sanntidsdata og presentasjon av data i samsvar med NAMUR-standarder kan problemer løses raskt og enkelt. Alle parametere er beskyttet mot utilsiktede endringer.

 • Fremtidssikker: Den nye serien av radarenheter er en investering i den digitale fremtiden. Den omfatter nye, moderne kommunikasjonsalternativer som Ethernet-APL for høyhastighetsdataoverføring og standardisert nettverk.

Mange bruksområder

Micropilotfor kjemisk industri og olje- og gassindustrien ©Endress+Hauser

Uansett hvilke krav du har, egner vår nye generasjon av 80 GHz radarsensorer seg til de mest utfordrende bruksområder opp til 450 °C og 160 bar. De er utviklet fra grunnen av i samsvar med IEC 61508 og med vår mangeårige SIL-erfaring. Det brede utvalget av tilgjengelige måleenheter og fremtidssikre løsninger som Ethernet-APL gjør at den nye radarserien kan oppfylle disse kravene.

Høyeste sikkerhet

Micropilot- Smart sikkerhet ©Endress+Hauser

Uavhengig av hvilke individuelle sikkerhetskrav du har, oppfylles de av vår nye radargenerasjon. Medarbeiderne vil være best mulig beskyttet ved installasjon og håndtering, f.eks. under fjernanalyse og -betjening via smarttelefon eller nettbrett. Dette er særlig en fordel i vanskelig tilgjengelige eller farlige områder.

Systematiske feil blir gjennom veiledede assistenter betydelig redusert, f.eks. ved SIL-forrigling eller prøving. Er det nødvendig å bytte utstyr, kan det tekniske personalet bruke HistoROM til å overføre parametere raskt og uten datatap.

Heartbeat Technology

Micropilot med Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology med intelligente diagnose-, overvåkings- og verifiseringsfunksjoner gjør den nye generasjonen av 80 GHz radarsensorer klare til den digitale fremtiden. Alle enheter innfrir forventningene til morgendagens teknologi – allerede nå! Avvik som skumdannelse oppdages raskt og pålitelig. Forebyggende vedlikehold øker prosessikkerheten og utvider vedlikeholdsintervallene. Permanent prosess- og egendiagnostikk øker effektiviteten og produktiviteten ved anleggsprosessene.

Sporbar verifisering i samsvar med DIN ISO 9001 er mulig takket være Heartbeat Technology og radarnøyaktighetsindeksen (RAI). Dette er grunnlaget for å forlenge kalibreringssykluser og redusere dokumentasjonskostnader. Verifisering finner sted direkte ved målepunktet på under tre minutter, uten behov for å demontere enheten eller avbryte prosessen. Dokumentasjonen opprettes automatisk.

Høytemperaturområder

Micropilot- Høy temperatur ©Endress+Hauser

Stiller prosessene særlige krav til måleteknologien, f.eks. prosesstrykk eller høye temperaturer i reaksjonsbeholdere? Her kan Micropilot FMR62B brukes uten problemer, i vekslende medier og ved bevegelige overflater eller røreverk, fra -196 °C til 450 °C og fra -1 til 160 bar. Den presise ytelsen til 80 GHz radarsensorer sikrer deg presise måleresultater på mange andre bruksområder også.

Den smale utstrålingsvinkelen er en viktig faktor. Ytterligere fordeler: veiledede prøvekjøringer for SIL-prøving, kontrollsum (CRC) for alle sikkerhetsrelaterte parameterinnstillinger og skumdeteksjon takket være Heartbeat Technology.

Farlige produkter

Micropilot- Smart sikkerhet ©Endress+Hauser

Hvis ekstremt farlige mellomprodukter produseres, krever oppbevaringen strenge sikkerhetstiltak. Det er her den nye utformingen av radarsensorer og den høye SIL-kompetansen hos Endress+Hauser kommer inn i bildet. Alle enheter passer til SIL2-bruksområder, i homogen redundans helt opp til SIL3. De er utviklet helt i samsvar med IEC 61508, noe som fører til en ekstremt høy diagnosegrad.

Keramisk prosessatskillelse, en ytterligere glassforsegling og svært resistente materialer øker sikkerheten ved anlegget. Vedlikeholdsfri og intuitiv drift sikrer at medarbeiderne er beskyttet mot mulige farer.

Oppfyller spesielle behov: Dine.

Micropilot for krevende bruksområder

De nye 80 GHz radarsensoreneMicropilot ©Endress+Hauser
 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Nedlastinger

  • Fakta om selskapet
  The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

  Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.

  • Fakta om selskapet

  Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

  • Fakta om selskapet
  The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

  eBook - Designed for special demands: Yours.

  • Fakta om selskapet

  eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

  • Fakta om selskapet

  • Fakta om selskapet