Ceraphire keramisk celle

Endress+Hauser sensorteknologi

Keramikk er at verdens hardest materialer. Endress+Hauser kapasitive keramiske sensor Ceraphire består av 99,9 % ren keramikk og er en tørr målecelle uten fyllvæske. Sensoren er svært nøyaktig og svært korrosjons- og slitebestandig. Ceraphire er dessuten best egnet til bruk i vakuumsituasjoner, og trykktopper på opptil 40 ganger sensorens nominelle område påvirker ikke målingene.

Ceraphire Sensor ©Endress+Hauser

Fordeler

  • Ceraphire keramisk sensor garanterer høy tilgjengelighet på målesignaler og svært godt overlastvern

  • Korrosjonsbestandig

  • Slitebestandig

  • Ingen hydrogendiffusjon

  • Ingen membranskade

  • Tørr celle / ingen forurensing av medier

  • Ikke behov for kostbare membranlegeringer