Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Ceraphire keramisk celle

Endress+Hauser sensorteknologi

Keramikk er at verdens hardest materialer. Endress+Hauser kapasitive keramiske sensor Ceraphire består av 99,9 % ren keramikk og er en tørr målecelle uten fyllvæske. Sensoren er svært nøyaktig og svært korrosjons- og slitebestandig. Ceraphire er dessuten best egnet til bruk i vakuumsituasjoner, og trykktopper på opptil 40 ganger sensorens nominelle område påvirker ikke målingene.

  • Ceraphire Sensor ©Endress+Hauser

Fordeler

  • Ceraphire keramisk sensor garanterer høy tilgjengelighet på målesignaler og svært godt overlastvern

  • Korrosjonsbestandig

  • Slitebestandig

  • Ingen hydrogendiffusjon

  • Ingen membranskade

  • Tørr celle / ingen forurensing av medier

  • Ikke behov for kostbare membranlegeringer

Produkter

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk