Innovativ temperaturmåling – iTHERM StrongSens

For anlegg med større krav til måleenhetene, f.eks. med turbiner og kompressorer

Brukeren kan bruke iTHERM StrongSens til anlegg som er utsatt for vibrasjoner, eller til hygienisk bruk.Støt- og vibrasjonsresistanse på >60 g (testet: 63 g). StrongSens-pakken kan brukes fra –50 °C til +500 °C.

Fordeler

  • Kostnadsreduksjon

  • Mindre vedlikehold og nedetid

  • Reduserte livssykluskostnader

  • Forsikring av produktkvalitet

  • Maksimering av prosessikkerhet og optimalisert prosessyklus

Produksjonseffektivitet blir stadig viktigere.Temperatur er det parameteret i prosessautomatisering som måles oftest, og har betydelig potensial for optimaliseringsprosesser.Takket være den unike teknologien, tilbyr denne enhetsgruppen kunder betydelig økt verdi ved å redusere vedlikehold og nedetid for produksjonsanlegg, noe som gir økt produktkvalitet og maksimering av prosessikkerhet.