Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Promag W 400 0DN FullBore

Promag W 300/400/500 for måling uten restriksjoner

Verdens første mengdemåler som måler mengde uavhengig av strømningsprofil og monteringssted med maksimal pålitelighet

I vann- og avløpsvannindustrien er høy målenøyaktighet uunnværlig for optimal prosesstyring. En rekke påvirkningsfaktorer, f.eks. et sammensveiset rørledningsnettverk eller hindringer i røret, om forårsaker flowturbulens som igjen påvirker nøyaktigheten. Promag W fra Endress+Hauser kan leveres i «0 rettstrekkversjon», en løsning for denne utfordringen som er den eneste av sitt slag i verden: maksimal måleytelse uten rørbegrensning og dermed uten trykktap.

Fordeler

  • Beste måleytelse uavhengig av flowprofile

  • Den første og eneste elektromagnetiske flowmåleren uten inn- og utløpsstrekk (0xDN), ingen målerørbegrensning, restriksjonsfritt, og dermed uten trykktap

  • Perfekt løsning for installasjon der plassen er begrenset, f.eks. på skids, særlig etter bend, obstruksjoner og andre turbulensgenererende hindringer i røret

Innovativ målesignalanalyse

Det nye og innovative målekonseptet Promag W (0 x DN) har en rekke måleelektroder som registrerer flow. Dette gir en vesentlig høyere tetthet av måledata enn en standard måler. Sammen med avansert signalanalyse er pålitelige måleresultater mulig også med strømvirvler.

Fleksibelt anlegg uten trykktap

Tidligere når det oppsto flowforstyrrelser, måtte man enten følge de anbefalte inn-/utløpslengdene eller bruke en strømningsretter for å få en jevn strømprofil. Tilstrekkelig lange, rette rørstrekk er imidlertid ofte ikke til stede, og begrensninger forårsaker trykktap sammen med høyere energiforbruk og kostnader til pumpedrift.
Med det nye alternativet «0 x DN rettstrekk» kan pålitelige måleverdier, fleksibel installasjon og kostnadseffektiv drift nå enkelt kombineres.

Giverteknologi for sømløs systemintegrasjon

Promag W kan kombineres med forskjellige givere: som en kompakt (Proline 300/400) eller ekstern versjon (Proline 400/500) og med opptil 4 inn- og utganger. De er kompromissløse når det gjelder ytelse og nøyaktighet. Den digitale signalbehandlingen starter i den intelligente sensoren og er grunnlaget for en pålitelig, nøyaktig måling. Full tilgang til alle måledata, herunder diagnostiske data samlet inn med Heartbeat Technology, er alltid mulig via digital dataoverføring eller inn- og utgangene.