Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

TM411 Unik temperaturføler

TM411 for hygieniske applikasjoner – også støv Ex

Brennbart støv forekommer i mange hygieniske prosesser, både i næringsmiddel- og farmasøytisk industri. Støveksplosjoner er et forholdsvis sjeldent fenomen, men følgene av slike eksplosjoner kan bli enorme. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva som forårsaker disse og hvordan man sikrer seg mot dem.

Temperaturmåleren TM411 har innovative løsninger for optimalisering av hygieniske applikasjoner. Under utviklingen av måleren har vi lagt vekt på sikkerhet, brukervennlighet og kostnadsoptimalisering. Termometret har Ex godkjenninger for både støv og gass. I denne artikkelen ser vi nærmere på beskyttelsesmetoder i Ex soner for støv.

TM411 har 2 beskyttelsesmetoder for støv; Ex ia; egensikker krets, og Ex ta/tb; tett kapsling. For Ex t er hele betegnelsen slik: Ex ta/tb IIIC T85°C…T450°C Da/Db. Det vil si at kapslingen er så tett at støv ikke kan trenge inn til elektronikken og antennes der. Det er også begrensninger for overflatetemperaturen på termometrets sensor og hode, avhengig av prosess-, omgivelsestemperaturer. Tabeller for dette finnes i samsvarserklæringen (Safety instructions).

Termometret kan plasseres i sone 20/21 i konduktivt støv; dvs med sensor i sone 20, og transmitter i sone 21 eller høyere. Med denne beskyttelsesmetoden er det ikke nødvendig med Ex barriere på strømtilførselen. Dette gjør den meget egnet for modul- og maskinbyggere som
ikke har ansvar for strømtilførselen, og også i prosesser hvor man ønsker standard strømtilførsel.

For Ex i er betegnelsen slik: Ex ia IIC T6… T1. Dette er egensikker beskyttelse der den elektriske energien er begrenset. Det betyr at strømtilførselen må ha en Ex barriere, en vanlig beskyttelsesart i områder for gass Ex.

Den kan plasseres i sone 0 eller høyere, og i den strengeste temperaturklassen. Husk også at det er viktig å følge instruksjonen i samsvarserklæringen (Safety instructions), som det også er for utstyr i gass Ex!

©Endress+Hauser
 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende