Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser viser selvtillit

Konsernet holder stillingen på tross av pandemien og starter 2021 med moment

Endress+Hauser taklet pandemiåret 2020 svært godt. Til tross for synkende salg klarte selskapet, som er spesialist på måle- og automasjonsteknologi, å holde profitten på et høyt nivå og styrke sine økonomiske midler. Konsernet opprettet nye jobber og utvidet sitt globale salgs- og produksjonsnettverk. Konsernsjef Matthias Altendorf anser Endress+Hauser for å være godt rustet både for usikre tider og for den økonomiske restitusjonsfasen.

Virksomhet skaper verdi for samfunnet

Endress+Hauser har lykkes i å beskytte folks helse og å fortsette med å gi solid støtte til kundene, kunngjorde konsernsjef Matthias Altendorf på den årlige pressekonferansen i Basel i Sveits. "Vi har bidratt til å holde viktige deler av dagliglivet i gang under pandemien. Arbeidet vårt er viktig for kundene våre og for samfunnet". Endress+Hauser-produkter brukes for eksempel til å produsere vaksiner; datterselskapet Analytik Jena er leverandør av PCR-teknologi til påvisning av koronavirus.

Digitaliseringen har spilt en viktig rolle i å holde hjulene i gang under pandemien – i forbindelse med produkter, samarbeid og interne prosesser. Kundene har lenge kunnet utføre de daglige transaksjonene via Endress+Hauser-nettstedet. Antallet registrerte brukere på plattformen doblet seg, og online-virksomheten vokste med 39 prosent. Ved behov kan serviceteknikerne besøke kundens anlegg virtuelt ved hjelp av Visual Support-appen. Til og med fabrikkakseptansetester kan nå utføres fra en ekstern plassering ved hjelp av videostøtte.

Sterk valuta påvirker salg

Konsernets salgsinntekter falt med 2,8 prosent til 2,577 millioner euro i 2020. Men dette tallet er sterkt påvirket av utviklingene i valutakursene. Bortsett fra sveitsiske franc ble alle de store valutaene svekket overfor euroen. Uten disse effektene ville Endress+Hauser ifølge økonomidirektør Luc Schultheiss ha nådd nesten samme salgsnivå som i foregående år. "I lokal valuta ligger vi over bransjegjennomsnittet, og vi har gjort det godt på markedet":

Individuelle regioner, bransjer og segmenter har utviklet seg forskjellig. Av de tre landene med høyest salgsnivå var det kun Kina som oppnådde vekst, og det er nå Endress+Hausers største enkeltmarked. I Tyskland og USA gikk salgene derimot ned. I motsetning til prosessteknikk ble det registrert sterkt vekst i laboratorieinstrumenter. Sykliske bransjer led under krisen, mens ikke-sykliske sektorer holdt seg stabile. "Den solide ryggdekningen i markedet hjalp oss", sa Matthias Altendorf.

Profitt på høyt nivå

Endress+Hausers led ingen overlast i fjor. På kostnadssiden hadde valutakursene en positiv virkning i 2020, for eksempel på materialutgifter. Fordi mange forretningsreiser og aktiviteter ble avlyst, falt driftsutgiftene. Personalutgifter vokste med en rate under gjennomsnittet. Alt i alt sankt driftsresultatet (EBIT) med kun 1,9 prosent til 337,1 millioner euro.

Fordi årsresultatet ble noe forringet, sank resultat før skatt (EBT) med 2,7 prosent til 337,6 millioner euro i 2020. Avkastning på salg (ROS) forble uendret på 13,1 prosent. Nettoinntekten falt med 4,1 prosent til 254,9 millioner euro på grunn av høyere fiskalavgifter. Konsernet har praktisk talt ingen banklån. Egenkapitalandelen økte med 1,4 prosentpoeng til 77,0 prosent. Økonomidirektør Luc Schultheiss snakker om en "sunn økonomisk situasjon".

Sterkt samhold under krisen

"Aksjonærfamilien er glad og stolt over at Endress+Hauser har klart seg så bra gjennom dette vanskelige året"; sa formannen i representantskapet Klaus Endress. Selskapet kunngjorde i begynnelsen av pandemien at det ville unngå redusert arbeidstid om mulig og ikke permittere noen under krisen. For formannen i representantskapet var dette et viktig signal. "Det har vært mye solidaritet i selskapet som har hjulpet oss under pandemien"; understreker Klaus Endress.

Antall ansatte vokste med 126 til 14 454 verden over i 2020. Bortimot alle lærlinger ble tilbudt fast stilling etter endt læretid. Endress+Hauser har som mål å øke andelen av kvinner i lederstillinger til rundt 30 prosent innen 2030 – dobbelt så mye som nå. Selskapet har allerede redusert sitt miljøavtrykk betraktelig de siste årene. I løpet av pandemiåret sank CO2-utslippene ytterligere fra 10,1 til 8,9 tonn per million euro i salgsinntekter.

Store investeringer og masse innovasjon

I 2020 kjørte Endress+Hauser på med store investeringsprosjekter og brukte 205,9 millioner euro (10,9 prosent mindre enn foregående år) primært på produksjon. De to største prosjektene er knyttet til utvidelsen av anleggene i Maulburg i Tyskland og Reinach i Sveits. I tillegg utvides avdelingene i Gerlingen og Waldheim i Tyskland og i Aurangabad i India. Salgssentrene i Canada og Mexico bygger også nye lokaler.

Selskapet brukte 195,1 millioner euro på forskning og utvikling, tilsvarende 7,6 prosent av salget. Endress+Hauser søkte for første gang patent på 276 oppfinnelser, 42 mindre enn i 2019. For konsernsjef Matthias Altendorf vitner dette om ulempen ved å jobbe hjemmefra: "Folk er mer kreative når de inspirerer hverandre og samarbeider om å søke etter løsninger": Konsernets innovative kraft er imidlertid intakt: 40 nye produkter ble lansert i 2020; i år forventes tallet å bli 74.

God start på det inneværende året

I 2021 har Endress+Hauser som mål å vokse så langt opp mot titallet som mulig. Konsernet begynte på det inneværende året med moment. De første tre månedene lå de innkomne ordrene over selskapets egne mål, samt over det fortsatt sterke første kvartalet av 2020. Valutakursene veier nok en gang opp for konsoliderte salg. I tillegg forventer selskapet lavere profitt ettersom mange av besparelsene i det foregående året var engangstilfeller.

"Det ser fortsatt usikkert ut", understreker konsernsjef Matthias Altendorf. I tillegg til ytterligere smittebølger og nye virusvarianter er forsyningskjeden fremdeles en bekymring for bransjen, sier han. Derfor øker Endress+Hauser beholdningene og styrker forsyningsnettverket. Nye effektive logistikksentre er blitt satt i drift i Kina og Tyskland.

Opptak av den årlige pressekonferansen i 2021: Matthias Altendorf med sin tale om å holde stillingen under krisen

Opptak av den årlige pressekonferansen i 2021: Luc Schultheiss og hans tale om tall og fakta i 2020

Opptak av den årlige pressekonferansen i 2021: Klaus Endress med sluttinnlegg.

Opptak av den årlige pressekonferansen i 2021: spørsmål og svar

Endress+Hauser driver Industry 4.0 forover med smartenheter og digitale tjenester. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser driver Industry 4.0 forover med smartenheter og digitale tjenester.

Endress+Hauser tilbyr kundene fabrikkakseptansetester fra ekstern plassering med videostøtte. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser tilbyr kundene fabrikkakseptansetester fra ekstern plassering med videostøtte.

En protokoll for passordbeskyttet tilgang til feltenheter vil kunne bli den nye bransjestandarden. ©Endress+Hauser

En protokoll for passordbeskyttet tilgang til feltenheter vil kunne bli den nye bransjestandarden.

Digitalisering har for lengst funnet veien inn i Endress+Hausersproduksjonsanlegg. ©Endress+Hauser

Digitalisering har for lengst funnet veien inn i Endress+Hausersproduksjonsanlegg.

Endress+Hauser har hjulpet livsvitenskapsindustrien med å bygge opp kapasitet til vaksineproduksjon. ©Endress+Hauser

Under pandemien har Endress+Hauser hjulpet livsvitenskapsindustrien med å bygge opp kapasitet til vaksineproduksjon.

Etterspørselen etter Endress+Hausers væskeanalyseteknologi er like sterk. ©Endress+Hauser

Etterspørselen etter Endress+Hausers væskeanalyseteknologi er like sterk.

Omfattende tiltak har hindret spredning av koronavirus effektivt. ©Endress+Hauser

Omfattende tiltak har hindret spredning av koronavirus effektivt på Endress+Hausers anlegg.

Endress+Hauser klarte å sikre materialtilgjengelighet på alle anlegg i 2020. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser klarte å sikre materialtilgjengelighet på alle anlegg i 2020 og opprettholdt evnen til å levere over hele verden.

Endress+Hauser reduserte sitt miljøavtrykk ytterligere i fjor. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser reduserte sitt miljøavtrykk ytterligere i fjor.

Endress+Hauser har som mål å øke andelen av kvinnelige ansatte. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har som mål å øke andelen av kvinnelige ansatte og rekruttere flere kvinner til lederstillinger.

332 unge gikk i opplæring hos Endress+Hauser i 2020. ©Endress+Hauser

332 unge gikk i opplæring hos Endress+Hauser i 2020. Selv under krisen ble bortimot alle lærlinger tilbudt fast stilling etter endt læretid.

Kontakt