Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Regnskapsåret 2016: valutakurseffekt vanner ut fortjenesten i euro

Endress+Hauser oppnår vekst i lokale valutaer

Til tross for vanskelige markedsforhold i fjor har Endress+Hauser opplevd vekst på lokalt valutanivå. I euro sank imidlertid konsernets nettoomsetning marginalt med 0,2 prosent til like over 2,1 milliarder euro, hovedsaklig på grunn av valutakurseffekter.

“I lokale valutaer vokste virksomheten med 2,1 prosent,” sier økonomidirektør dr. Luc Schultheiss. Foreløpige tall for finansåret 2016 viser at selskapet holdt kostnadene under kontroll. “Selv om avkastningen på salg sank, driver vi fortsatt på et solid nivå,” understreker økonomidirektøren. Med en global arbeidsstyrke på 13 003 i slutten av 2016 og en økning på 51 i forrige år, forble sysselsetningen i konsernet konstant.

Ifølge adm.dir. Matthias Altendorf har en verdensdekkende oppbremsing i økonomisk vekst samt fundamentale endringer i verdensøkonomien satt sitt preg på tallene. I tillegg har noen av de internasjonale datterselskapene måttet håndtere strukturelle utfordringer. “To tredjedeler av salgsenhetene våre oppnådde vekst og drev med overskudd. Vi har likevel ikke lykkes i å oppnå våre ambisiøse mål,” sier konsernets administrerende direktør. “Men sammenlignet med resten av industrien har vi gjort det bra."

Inn i 2017 med selvtillit

Til tross for at de økonomiske signalene i enkeltmarkeder er positive, forventer Matthias Altendorf at 2017 vil fortsette å være utfordrende, ikke minst fordi den politiske usikkerheten igjen er på fremmarsj. Den administrerende direktøren kan imidlertid se tilbake på flere måneder med oppgang og går fremtiden i møte med god selvtillit.

Endress+Hauser vil legge frem den reviderte årsrapporten i Basel 9. mai 2017 . mai 2016.

Endress+Hauser vil presentere den reviderte årsrapporten fra 2016 den 9. mai 2017 i Basel i Sveits. ©Endress+Hauser

Kontakt