Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser holder stand under vanskelige forhold

Salget stagnerte ved 2,1 milliarder euro, men gruppen oppnådde solide tall

I forhold til resten av bransjen gjorde Endress+Hauser Group det godt i 2016. Salgene i lokal valuta økte, men gruppen opplevde en svak reduksjon da summene ble konsolidert i euro. Inntektene er solide, og arbeidsstyrken økte noe i forhold til fjoråret. Den sveitsiske spesialisten innen måling- og automatiseringsteknologi forsetter å investere kraftig i fremtiden.

Valutasvingninger påvirker konsoliderte salg

Nettosalget i 2016 falt med 0,2 % til 2139 milliarder euro. "Valutakursene ga oss motvind i fjor", forklarer administrerende direktør Matthias Altendorf under selskapets årlige pressekonferanse i Basel, Sveits. Vekslingen til euro dro salget ned med 50 millioner euro. "Når vi ser på lokal valuta, økte vi salget med 2,1 %."

Endress+Hauser holder stand mot resten av bransjen

Endress+Hauser ligger klart etter i forhold til konsernets egne forventninger. "Men konsernet holder likevel stand sammenlignet med den totale veksten i bransjen", slår Matthias Altendorf fast. Gruppen gjorde det godt i Europa, men salget i Amerika gikk ned. Konsernet stagnerte i Asia-Stillehavsregionen, men opplevde solid vekst i Afrika og Midtøsten.

Solid profitt tross synkende marginer

Driftsresultatet (EBIT) falt med 14,2 % til 215,5 millioner euro, og nettoinntekten gikk ned 6,8 % til 153,5 millioner euro. Avkastningen på salg falt med 0,7 poeng til 10,2 %. "Her klarte vi ikke å oppfylle forventningene våre, men i forhold til resten av bransjen er resultatet likevel godt", fastslår økonomidirektør Luc Schultheiss. Egenkapitalandelen hadde en svak reduksjon fra 0,8 poeng til 72,2 % på grunn av den ugunstige rentefoten og valutakursene.

Store investeringer, noe større arbeidsstyrke

I fjor investerte Endress+Hauser 148,8 millioner euro i nye bygninger, anlegg og maskineri. Sysselsettingen i det familieeide selskapet er fortsatt stabil. Alle lærlingene fikk tilbud om stillinger. Endress+Hauser hadde 13 003 ansatte ved utgangen av 2016, en økning på 51 i forhold til fjoråret. Den faktiske økningen var høyere på grunn av avhendelsen av Analytik Jena optikk, hvor over 100 stillinger forsvant.

Endress+Hauser bunter det industrielle internettet (IIoT)

Endress+Hauser tar digitalisering-utfordringen på strak arm og bunter en rekke aktiviteter. Et nytt datterselskap i Freiburg i Breisgau, Tyskland, arbeider utelukkende med produkter, løsninger og tjenester knyttet til det industrielle internettet (IIoT). Gruppen sendte inn 273 patentsøknader for første gang i 2016, og porteføljen med åndsrettigheter inneholder over 7000 aktive patenter. R&Ds utgifter steg til 7,8 % av salget. Endress+Hauser introduserte 64 nye produkter på markedet.

En god start på det nye året

Endress+Hausers mål for gjeldende år er en ensifret økning i nettosalget. Selskapet ønsker også å øke lønnsomheten. 161 millioner euro er satt av til nye bygninger, anlegg og maskineri, og selskapet planlegger å opprette opptil 150 nye stillinger på verdensbasis. "Per i dag ligger vi på forskudd når det gjelder innkommende ordrer", sier Matthias Altendorf. Til tross for større politisk usikkerhet rundt omkring i verden er administrerende direktør sikker på at gruppen oppnår bærekraftig vekst igjen i 2017.

Porteføljen til Endress+Hauser Group i Reinach, Sveits

Regnskapsåret 2016: Endress+Hauser holder stand under vanskelige forhold

Matthias Altendorf og Klaus Endress. ©Endress+Hauser
Digitalisering gir nye muligheter innen prosessautomasjon. ©Endress+Hauser

Digitalisering gir nye muligheter innen prosessautomasjon. Mange av Endress+Hausers måleinstrumenter egner seg allerede for det industrielle internettet (IIoT).

Endress+Hauser fokuserer sterkt på energieffektivitet og miljøvern. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser fokuserer sterkt på energieffektivitet og miljøvern, som her ved kompetansesenteret for strømningsmålingsteknologi i Reinach, Sveits.

Endress+Hauser har en omfattende portefølje av målingsteknologi for prosessautomasjon. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har en omfattende portefølje av målingsteknologi for prosessautomasjon. Dette bildet viser Endress+Hausers produksjon av temperatursensorer i Pessano con Bornago, Italia.

Hovedstyret i Endress+Hauser Group ©Endress+Hauser
Klaus Endress ©Endress+Hauser
Matthias Altendorf ©Endress+Hauser
Tjenesteyting blir stadig viktigere for Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Tjenesteyting blir stadig viktigere for Endress+Hauser. Bildet viser kalibreringen av et termometer ved kundens biovitenskap-anlegg.

Kontakt