Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Hva gjør du for å forhindre overfylling av lagringstanker?

Vi leverer en enestående løsning som er rettet mot hele sikkerhetssløyfen.

Lagringstanker inneholder ofte væsker som er miljøfarlige. Hvis de ikke overvåkes på rett måte, kan det inntreffe alvorlige hendelser, for eksempel personskader. Noe så enkelt som en defekt drivstoffmåler kan forårsake problemer hvis den ikke varsler når væskenivået i tanken blir for høyt. Det kan dannes dampskyer ved utslipp, noe som kan føre til eksplosjoner og brann. Systemer for overfyllingsbeskyttelse er derfor nødvendig, men de kan være kostbare, tidkrevende å implementere og vanskelige å vedlikeholde.

Reduser idriftsettingstiden og vedlikeholdskostnadene

©Endress+Hauser

Vår forhåndskonfigurerte løsningspakke reduserer prosjektkostnader med opptil 20 % og senker implementeringsrisikoen ettersom pakken er basert på en standardmetode med repeterbare utførelser, som er utprøvde og dokumenterte. Løsningen, som er utviklet i samarbeid med Rockwell Automation, er et komplett og integrert produkt som er rettet mot hele sikkerhetssløyfen, fra målings og overvåking til korrigeringselementer. Enhetene er forhåndsintegrert, slik at man trenger bare å utføre parameterinnstillinger ved anlegget. Løsningen er også modulbasert og utvidbar.

Bedre skalerbarhet og tilpasningsmuligheter

 • Overensstemmelse med bransjepraksis og -standarder samt standardene API 2350 og IEC 61511

 • Skalerbar etter dine behov

 • Egnet til anlegg med manuell og automatisk drift

 • Opptil SIL3

 • Visning av detaljerte varsels- og alarmmeldinger i både tekstvindu og på betjeningspanel

 • Mulighet for «FailSafe High»-advarsler og «High High»-alarmer

Bedre åpenhet og sporbarhet

 • Integrert automatisk prosedyre for tetthetstesting (patentsøkt)

 • Automatisk registrering av alle hendelser for bedre åpenhet og sporbarhet

 • UPS for 30 minutters drift

 • Fritt valg av tank av brukeren for forenklet tilordning av alarmer

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende