Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Bli CompEx-sertifisert ved vårt nye opplæringssenter i Manchester

6 juli 1988 ble Piper Alpha-plattformen på britisk sokkel i Nordsjøen totalødelagt av en rekke branner og eksplosjoner. 167 mennesker mistet livet i den verste oljekatastrofe noensinne i offshoreindustrien.
Den påfølgende analyse av katastrofen resultert i mer enn 100 anbefalinger til endringer og forbedringer, inkludert arbeidsgiver skal sørge for at deres ansatte har den kompetansen som kreves.
Anbefalingen var starten på CompEx-programmet, som omfatter opplæring av ansatte som arbeider i eksplosjonsfarlige områder.

Nytt opplæringssenter med CompEx-sertifisering

Endress+Hauser har investert i et CompEx-treningssenter i det nyåpnede "Application Training Centre" i Manchester, England, hvor det tilbys CompEx-opplæring til våre skandinaviske kunder. Opplæringssentret er selvfølgelig godkjent og akkreditert av JTL, UKAS akrediteringsorganisasjonen som er ansvarlig for CompEx. Den fire første modulene, EX01-04, som omfatter; forberedelse, isolering, inspeksjon og vedlikehold av utstyr, gir teknikeren som skal utføre arbeid i eksplosjonsfarlige områder de rette kvalifikasjoner.

Fire moduler

De fire modulene inngår i et 5-dagers kurs som kombinerer teori med praktiske øvelser. For å ivareta den opprinnelige intensjonen at den ansatte må ha riktig kompetanse, tilbyr vi også et to-dagers oppfølgingskurs som skal gjennomføres etter fem år for å opprettholde sertifiseringen.

Endress+Hauser, Danmark har en kunde som allerede har gjennomført opplæringen, Nichlas Larsen fra Lund Engineers & Contractors A/S. Etter hjemkomsten fra Manchester, kommenterte han kurset som følger:

"Alt ble håndtert veldig profesjonelt, fra påmeldingen til kurset
og helt frem til avslutningen. Jeg ble overrasket over at det profesjonelle
nivået på kurset var så høy. Selv om jeg har jobbet mange år i
Ex-områder, ble min kunnskap og ferdigheter satt på prøve. jegvil
anbefale dette kurset til alle som jobber i eksplosjonsfarlige områder.
Høyt nivå på både kompetanse og profesjonalitet. "

CompEx-opplæringen omfatter:

 • Øvre og nedre eksplosjonsgrenser

 • Flammepunkt, antennelsestemperaturen

 • Soneklassifisering

 • Gassklasifisering

 • Beskyttelsesklasser og metoder

 • Tilkoblingsmetoder og kabelgjennomføringer

 • Alt i henhold til ATEX-direktivet

 • Installasjonsmetoder

 • Teori, praksis med avsluttende eksamen

Kontakt oss for ytterligere informasjon om CompuEx-kurset

For mer informasjon om CompEx-kurset på Engelsk

Endress+Hauserkan nå tilby sine skandinaviske kunder CompEx opplæring. ©Endress+Hauser
 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende