Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

SAP og Endress+Hauser arbeider med felles IIoT-løsninger

Åpen plattform-konsept for prosessindustrien muliggjør sømløs integrering av feltinstrumenter i forretningsprosesser

SAP og Endress+Hauser vil intensivere samarbeidet sitt om utvikling av det industrielle tingenes internett-applikasjoner (IIoT) for prosessindustrien. Markedslederen innen programvare for storbedrifter og spesialisten på prosess- og laboratoriumsmåleteknologi kunngjorde dette under ACHEMA i Frankfurt, Tyskland, verdens ledende handelsmesse for prosessindustrien. I fremtiden akter begge selskapene å samarbeide tettere om utvikling av fellesløsninger, salg og kundeimplementering.

Målet er fullstendig å integrere Endress+Hausers feltinstrumenter som digitale tvillinger på SAPs skybaserte plattform. Begge selskapene ønsker å benytte seg av tjenestene og de smarte appene fra SAPs Leonardo-system og Endress+Hausers IIoT-tilbud.

Poenget er å oppnå en tett integrering av master- og giverdata samt måleverdier i kundens forretnings-, logistikk- og produksjonsprosesser og utvikle nye digitale tjenester fokusert på forebyggende vedlikehold og fremtidsrettet kvalitet. Et åpen plattform-konsept danner grunnlaget for denne tilnærmingen.

“To innovative selskaper har kommet sammen her for å realisere ende-til-ende-integreringen av OT/IT fra feltinstrument og hele veien til forretningsprosesser," sa Hala Zeine, SAPs direktør for digital forsyningskjede og produksjon.

“Når det gjelder digitalisering, vil det være de selskapene som kan knytte systemene sine direkte til forretningsprosesser, som vil oppnå størst suksess. Dette vil åpne eller omgå den klassiske automasjonspyramiden fullstendig og på en pålitelig måte”, forklarte Matthias Altendorf, adm.dir i Endress+Hauser-gruppen. “Vi og SAP deler en felles visjon om å implementere denne strategien til fordel for våre kunder.”

Endress+Hausers rolle i partnerskapet omfatter levering av kunnskapen om feltinstrumenter som er kritisk for anleggsoperatører, i form av digitale tjenester, noe som vil implementeres ved å integrere de eksisterende Endress+Hauser IIoT-tjenestene og SAP-plattformen ved hjelp av en standardisert tilnærming.

Endress+Hauser støtter strategien for digitalisering av hele kundebasen, fra oppretting og automatisk oppdatering av en digital tvilling gjennom hele produktets levetid, til ende-til-ende-tilkobling fra giver til SAPs IT-plattform.

SAP demonstrerer de konkrete fordelene ved SAPs Leonardo-system som en innovasjonsplattform. I SAPs Asset Intelligence Network representeres feltinstrumenter som digitale tvillinger, noe som fungerer som et grunnlag for integrering i kundens forretningsprosesser.

Ved å bruke SAP Leonardo-teknologier som maskinlæring, analyse og blokkjede kan intelligente tjenester fleksibelt aktiveres for produksjonsmiljøet. Innovasjoner i området for vedlikehold og optimalisering vil hjelpe kunder med å oppnå de to primærmålene: å redusere driftskostnadene og øke produktiviteten.

Industrielle Tingenes Internett-applikasjoner gjør sin entré i feltet for prosessteknikk. ©Endress+Hauser

SAP og Endress+Hauser har som mål å fullstendig integrere Endress+Hausers feltinstrumenter som digitale tvillinger på SAPs skybaserte plattform.

Matthias Altendorf, administrerende direktør i Endress+Hauser-gruppen ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, administrerende direktør i Endress+Hauser-gruppen.

Kontakt