Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser utvikler prøvingssystem for hygiene- og avløpsvann

Samarbeid med biovitenskapskole

Sammen med FHNW biovitenskapskole i Muttenz i Sveits og EnviroChemie, et anleggingeniørselskap, har Endress+Hauser utviklet og installert to testplattformer ved universitets prosessteknologisenter (PTC). Målet er å integrere plattformene i universitetets lærings-, forsknings- og utdanningsmandat.

Innenfor hygiene er forsknings- og utviklingsfokuset på mengdemålere og andre prosessteknologikomponenter som er utsatt for strenge rengjøringskrav. Her samarbeidet Endress+Hauser med FHNW biovitenskapskole om å konstruere et prøvingssystem som kan brukes til å utføre alle vanlige rengjøringsprosesser og utvikle nye rengjøringsprosesser.

Endress+Hauser leverte en svært kompleks automatiseringsløsning for prøvingsplattformen for avløpsvann. Hovedutfordringen var implementeringen av en modulbasert utførelse. Forskere ved FHNW biovitenskapskole klarte å binde sammen de individuelle prosesstrinnene. Dette gjør prosjektet annerledes enn lokale og industrielle systemer med klart definerte, individuelle prosesser and prosesstrinn. Prosjektet har et klart fokus på sikkerhet, slik at studenter kan arbeide på systemet.

Prosessteknologisenteret

FHNWs prosessteknologisenter ble åpnet i juni 2019 som del av et nytt byggeprosjekt på Muttenz universitetsområde. Denne nye plattformen for utvikling av kjemiske, bioteknologiske og miljørelaterte tekniske prosesser styrker universitets applikasjonsorienterte forsknings- og utviklingsvirksomhet.

Sterkt fokus på opplæring og utdanning

Siden Endress+Hauser legger stor vekt på opplæring og utdanning av unge mennesker, er selskapet involvert i forskjellige forsknings- og utviklingsprosjekter med lokale opplærings- og utdanningsanlegg rundt om i verden, deriblant tett samarbeid med 15 høyskoler og universiteter over hele verden.

Samarbeid med biovitenskapskole ©Endress+Hauser

Endress+Hauser utvikler prøvingssystem for hygiene- og avløpsvann i samarbeid med biovitenskapskolen i Sveits

Kontakt