Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser lanserer RFID-brikke

RFID-brikker gjør det lettere å identifisere målepunkter

Alle livsyklusfaser på anlegget og alle anleggsressurser krever data. Enkel og sikker identifikasjon av målepunkter – tidvis flere hundre – er helt essensielt for at man skal unngå forlenget nedetid og feil i dataregistreringen. Uleselige eller uheldig plasserte navneskilt kan ofte gjøre det vanskelig eller nesten umulig å identfisere navneskiltene. Korrekt identifikasjon tar ofte svært mye tid under forhold med ekstremt mye tilsøling. Her utgjør RFID-brikken en praktisk løsning.

Fordeler

  • Enkel identifikasjon - Utstyret kan identifiseres utenfor synsvidde og selv uten leselig navneskilt

  • Enkel tilgang - All utstyrsdokumentasjon er tilgjengelig lokalt via driftsappen eller Field Xpert SFX 370

  • Åpen standard - NFC-standarden (Near Field Communication) er velkjent og fungerer på de fleste mobile enheter

RFID-brikken er nøkkelen til all relevant informasjon

smartelefon-driftsapp-brikke ©Endress+Hauser

RFID-brikken (radiofrekvensbasert identifikasjon) bruker den etablerte og robuste NFC-standarden. Brikken er passiv, lisensfri og tilgjengelig verden over. RFID-brikken gjør det lettere å identifisere målepunkter på en praktisk og sikker måte. Det er ikke nødvendig å ha navneplaten innen synsvidde så lenge den mobile enheten er utstyrt med NFC-teknologi. Det at denne åpne standarden er integrert, sikrer at brikkene også vil kunne brukes i tiden fremover og at det kan benyttes et stort antall enheter.

Papirfri teknisk informasjon, ute på anlegget

Gjennom interaksjon med Endress+Hauser driftsapp og Field Xpert SFX370 sørger systemet for teknisk dokumentasjon vedrørende tilgjengelige reservedeler for alle målepunkter på anlegget. Dette gir en smidig arbeidsgang gjennom hele produktets livssyklus. Man vil særlig se kostnadsbesparelser i forbindelse med montering, idriftsetting og vedlikehold. Med Endress+Hausers "revisjonsservice for instrumentpark" er det ikke bare Endress+Hauser-utstyr som kan forsynes med brikkene, men også målepunkter fra andre produsenter.

RFID-brikke-koblet-til-enhet ©Endress+Hauser

RFID-brikken koblet til en enhet

RFID-brikke-farlig-område-uten-eksplosjonsfare ©Endress+Hauser

Versjon for farlig område uten eksplosjonsfare

RFID-brikke-eksplosjonsfarlig-område ©Endress+Hauser

Versjon for eksplosjonsfarlig område

Field Xpert SFX370 med NFC-modul ©Endress+Hauser

Field Xpert SFX370 med NFC-modul

Endress+Hauser driftsapp © aabejon - istockphoto.com

Last ned driftsappen gratis.

Nedlastinger