Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Kjølevann direkte fra Østersjøen

Turbiditetsmåling med plastversjonen av CUS52D

Kraftverket i Rostock bruker kjølevann fra Østersjøen og pumper det tilbake i sjøen etter bruk for å opprettholde vannsyklusen. Det må utføres en turbiditetsmåling med nødvendig underlagsdokumentasjon for å beskytte miljøet og sikre at vannet som sendes tilbake til syklusen, ikke inneholder urenheter.

Østersjøvann brukt som kjølevann i kraftverket ©Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH

KNG drar nytte av Endress+Hausers løsning med

 • Svært nøyaktige målinger

 • Lavere vedlikeholdskostnader

 • Høy grad av oppetid.

 • Overholdelse av grenseverdier for turbiditet og dokumentasjon av parameteren for tilsynsmyndighetene

Kundens utfordring

Kraftverket tar kjølevann fra Østersjøen og bruker det nesten ubehandlet. Det pumpes tilbake i Østersjøen etter at det er brukt som kjølevann. Denne prosessen overvåkes ved hjelp av turbiditetsmålingen siden denne parameteren kan brukes til å oppdage mulige urenheter og derfor identifisere lekkasjer i kjølevannsyklusen.

Vår løsning

Den høye saltkonsentrasjonen i vannet i Østersjøen skaper et svært krevende miljø for utstyret og det regelmessige vedlikeholdet. Plastversjonen av den nye turbiditetssensoren CUS52D brukes til å øke turbiditetssensorens driftstider og hindre mulige havari på grunn av korrosjon. Den elastiske plasten i denne sensoren hindrer materialendringer og eventuelle funksjonelle begrensninger. Plastsensoren måler pålitelig også ved lave turbiditetsverdier.

Måleinstrumenter som er brukt

 • Turbiditetssensor CUS52D-AA1HA3

 • Transmitter Liquiline CM442-AAM2A2F210AA 2

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende