Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Netilion Water Network Insights-dashbord foran en vannbeholder

Smart vannettverksdrift

Effektiv prosessovervåking av drikkevann og avløpsvann gjennom maksimal åpenhet

Å administrere vannledningsnettverk er utfordrende. Forsyning av drikke- og prosessvann av høy kvalitet krever ofte tidkrevende vedlikehold av en rekke infrastrukturer, som kan ligge fjernt fra hverandre eller være vanskelige å få tilgang til. Industrielt, kommersielt og kommunalt avløpsvann er ofte svært kontaminert og må gjennom flere rengjøringsprosesser for å overholde alle miljøbestemmelser. Endress+Hauser tilbyr en smart løsning for vannettverksdrift som visualiserer alle vannstrømmer.

 • 1. digitale vannløsning

  med skybasert instrumentkontroll

  Vår Netilion Water Network Insights-løsning muliggjør enkel og ekstern enhetskontroll under drift takket være Heartbeat Technology. Med bare noen få klikk kan en ISO 9001-sertifisert og metrologisk sporbar kontroll utløses direkte i løsningen for alle støttede mengdemålere – når som helst, hvor som helst. Med denne automatiserte, skybaserte instrumentkontrollen gjør vi at anleggsoperatører enkelt og uanstrengt kan oppfylle myndighetskrav samtidig som de sparer tid og penger.

Et vannbehandlingsanlegg, en elv og en by ovenfra med ikoner som representerer digitalisering ©Endress+Hauser

Overvåking av vannledningsnettverk kan være en utfordring. Netilion Water Network Insights er vår nettbaserte løsning for smart vannettverksdrift gjennom full åpenhet.

Bilde av et Netilion Water Network Insights-dashbord og en utendørs vannledning ©Endress+Hauser

Sliter du med å vedlikeholde måleenheter på avsidesliggende steder? Netilion Water Network Insights hjelper deg med å overvåke alle enheter og vannstrømmer uten å måtte være i felten.

Illustrasjon av systemintegrering med Netilion Water Network Insights ©Endress+Hauser

Alt fra én kilde – fra feltinstrumenter til skyen. Samle inn, overfør og evaluer måledata sømløst med Netilion Water Network Insights.

Illustrasjon av drikkevanns- og prosessvannprosessen ©Endress+Hauser

Overvåk mengde og kvalitet på drikke- og prosessvann på en pålitelig måte – uten å måtte være i felten.

Illustrasjon av avløpsvannprosessen ©Endress+Hauser

Overhold miljøbestemmelser ved å overvåke mengden kommunalt og industrielt avløpsvann på en pålitelig måte.

Se denne videoen for å lære hvordan du kan optimalisere og automatisere drikke- og prosessvannettverket.

Se denne videoen for å lære hvordan du kan optimalisere og automatisere avløpsvannettverket.

Hvordan vi kan hjelpe

Fra drikkevannkvalitet til restutslipp av behandlet avløpsvann gjør vår tilpassede og nettbaserte løsning, Netilion Water Network Insights, det mulig med sanntidsovervåking av nøkkelindikatorer døgnet rundt – både i felten og i kontrollsentralen. Omfattende visualisering av alle vannstrømmer sikrer komplett åpenhet i vannettverket og hjelper deg med å optimalisere alle prosesser hvor sensorer samler inn verdifull informasjon.

 • Øk effektiviteten med ekstern datainnsamling, og eliminer manuelle målinger og prøvetaking på stedet. Få automatiserte rapporter som er mindre utsatt for feil.

 • Øk energieffektiviteten og senk energikostnadene med lavere energiforbruk takket være pålitelig påvisning av lekkasjer i vannforsyningsnettverket og optimalisering av pumpetider.

 • Optimaliser vanntilgjengeligheten ved å forutse vannforbruket takket være komplette trendanalyser og prognoser ved hjelp av aktuelle værdata (f.eks. avrenning, vannetterspørsel, tilgjengelighet, osv.).

 • Sikre lovoverholdelse for materiallaster og pålitelig fakturering av kostnader gjennom permanent overvåking av innkommende avløpsvannvolum og -kvalitet, slik at du kan oppdage avvik i en tidlig fase.

 • Få skybasert mengdemålerkontroll med Heartbeat Technology og spar tid med integrerte kontrollrapporter som muliggjør ekstern enhetskontroll.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Bilde av vannreservoaret Marbach (Tyskland)

Våre vannansvarlige kan nå bruke mer tid på sine kjerneoppgaver og mindre tid på turer ut til vannverkene. Dette er nøkkelen fordi det er mangelvare på fagpersoner i vann- og avløpssektoren.

Christian Kehrer, Ordfører i Oberzent
Tyskland
 • Vårt tilbud

  Netilion Water Network Insights er den foretrukne løsningen for brukervennlig og nesten vedlikeholdsfri vannettverksovervåking. Den kobler sammen alle nivåer av et vannforsyningssystem: fra feltmåleenhetene til komponenter for dataoverføring og...

 • Maskinvare og programvare

  • Måleenheter av høy kvalitet for mengde-, nivå-, trykk-, temperaturanalyse eller registrering

  • Sikre konnektivitetsløsninger: via kabel eller trådløst, med sabotasjesikker kryptert kommunikasjon

  • Nettbasert SCADA med skreddersydd dashbord og visualisering

  • ...

 • Tjenester

  • Prosjektledelse og teknikk

  • FET- og SAT-tjenester

  • Prosjektoppstart og -idriftsetting

  • Kundeopplæring

  • Kalibreringstjenester

  • Vedlikeholdstjenester

Nedlastinger

  Netilion Water Network Insights

  Optimaliser og automatiser vannnettverket ditt - hvor som helst, når som helst. Lær mer om vår smarte overvåkingsløsning Netilion Water Network Insights i denne kompetansebrosjyren.

Ta kontakt med våre Solutionskonsulenter

For spesifikke spørsmål, vennligst fyll ut skjemaet, og våre solutionskonsulenter tar kontakte med deg. Hvis du vil, kan du dele mer detaljert informasjon i meldingsfeltet nederst.

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Utforsk andre applikasjoner for denne industrien