Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Automatiser vannettet ditt med Netilion Network Insights

For maksimal åpenhet om vannstrømmen i drikkevann- og avløpsvannsektoren

Med Netilion Water Network Insights kan du nå optimalisere prosessene i hele vannsyklusen der instrumentene samler viktig informasjon.

 • Målinger ved vannuttak og behandling

 • Vannkvalitet og -kvantitet i hele drikkevannsnettet

 • Inn- og utmengdemåling i industrielle anlegg og avløpsanlegg

 • Restutslipp fra behandlet avløpsvann o.l.

Med vår løsning registreres målingene fra alle prosesstrinn og vises i en visualisering som kan tilpasses.

Effektiv prosessovervåkning

 • Redusere manuelle målinger og prøvetakinger med lange reiser for å samle data gjennom omfattende visualisering.

 • Administrere tilgjengeligheten av vann ved å beregne fremtidig vannforbruk

 • Reduksjon av ikke-inntektsgivende vann ved å overvåke minimumsverdiene om natten

 • Forbedret effektivitet og drifts- og vedlikeholdshurtighet takket være målrettede feilvarsler

Fordeler

 • Maksimal åpenhet ved hjelp av kontinuerlig overvåkning av kvantitative og kvalitative parametere hele døgnet

 • Etterlevelse av juridiske krav ved hjelp av skybasert mengdemålerverifisering med Heartbeat Technology

 • Omfattende visualisering av alle data uavhengig av tidspunkt og sted