Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Lagerstyring i alle tanker

Lagerstyringsløsninger lar deg fatte transparente beslutninger for foretaket

I de fleste produksjonsfirmaer blir ikke lagerverdiene målt i sanntid eller vist på en enhetlig måte. Dette betyr at håndteringen av lagerdataene stort sett er manuell, noe som fører til både datafeil og merarbeid. Dette kan føre til høye lagernivåer, høye lagerkostnader og avgjørelser som baseres på følelser, ikke fakta. Våre løsninger for lagerovervåkning garanterer enkel overvåkning og visning av tanker og siloer for å løse de typiske problemene ovenfor.

Riktig håndtering krever riktig måling

... med instrumenteringen som egner seg best. Vi tilbyr omfattende lagerovervåkning som har et komplett utvalg av måleenheter og åpen og sikker dataintegrering. I tillegg til enheter for nivå, trykk, temperatur, tetthet, strømning og sikkerhet omfatter tilbudet også systemkomponenter som PLC-er, gatewayer og telemetrisystemer. Kombinasjonen av disse maskinvarene og programvarene våre gjør at alle lagre blir synlige ‒ når som helst og hvor som helst.

Programvareløsninger for nettbasert lagerstyring

Lagerstyringsprogramvaren vår, SupplyCare, lar deg vise mengder, trender og varselindikatorer for lagertilgjengeligheten. Du kan velge mellom en vertsbasert versjon på en svært tilgjengelig serverinfrastruktur hos Endress+Hauser, eller en bedriftsversjon som installeres i din egen serverinfrastruktur. SupplyCare tillater samarbeid og beslutningstaking av ulike andelsholdere innenfor én enkelt lokalitet eller til og med i distribuerte anlegg.

Lagerstyring ©Endress+Hauser
Et kjemisk anlegg sett utenfra © Corbis Super RF
Servicetekniker med Micropilot ©Endress+Hauser
Micropilot i kalkanlegg ©Endress+Hauser
Endress+Hauser og en operatør diskuterer ©Endress+Hauser

Nedlastinger