Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Lasting og lossing av lastebiler og jernbanevogner

Standardiserte skidmonterte «plug-n-play»-målesystemer for kjøp og salg-installasjoner

Ved terminaler og depoter for olje, gass og kjemikalier blir svært kostbare produkter som for eksempel lette hydrokarboner mottatt, kjøpt, lagret, behandlet, distribuert og solgt. Det betyr at hver enkelt transaksjon innebærer en viss grad av usikkerhet. Sikkerhet, nøyaktighet, robusthet, datapålitelighet og datakonsolidering er en nødvendighet. Vi kan bidra til å innfri både dine og kundenes resultatforventninger så vel som øke fortjenesten med våre måleskids for lasting (LMS) for kjøp og salg-applikasjoner.

Standardiserte skids utformet og bygd med stor ekspertise

Våre standardløsninger består av moduler som kan velges fritt for å sette sammen en komplett custody-målepakke som er MID-godkjent for å dekke repeterbare prosesser som:

 • Lasting (LMS080) og lossing (OMS080) av lastebiler

 • Lasting (LMS100) og lossing (OMS100) av jernbanevogner

 • Lasting av skip (LMS150)

 • Lasting av LPG-tankbiler og dampgjenvinning (LPG080)

 • Modulbaserte blandeledninger

Fordeler

 • Standardiserte og repeterbare løsninger som sikrer kortere leveringstider og konkurransedyktige priser samtidig med at kvaliteten holdes på et høyt nivå

 • System som er fullt kompatibelt med vår programvare for terminal- og beholdningsstyring

 • Tidsbesparelser med enkel installasjon og idriftsettelse takket være komplette konstruerte og monterte skids

 • Betydelig kostnadsreduksjon på grunn av stor Coriolis-nøyaktighet

 • Lave vedlikeholdskostnader basert på slitasjefri måling og lave rekalibreringskostnader takket være Coriolis-målernes langvarige stabilitet

 • Lavere trykktap enn med positiv fortrengning-målere, noe som gir mye raskere lasting/lossing

Kompatibel for en mer omfattende løsning

LMS-familien er kompatibel med hele utvalget vårt av beholdningsstyringsløsninger, slik at vi kan være en totalleverandør for depotet eller terminalen:

 • Tankmåling og beholdningsovervåkning

 • Terminalautomatisering

 • System for automatisk forhindring av overfylling

 • Konsolidering, visualisering og overføring av data

Vi utvikler gjerne tilpassede versjoner for å dekke ulike bruksområder (f.eks. tungolje) og prosesser (f.eks. høy eller lav temperatur) samt ulike spesifikke godkjenninger eller spesifikasjonskrav (f.eks. UL. CUS, GOST osv.).

FMS lasting og lossing av lastebiler og jernbanevogner

©Endress+Hauser
Standardisert kjøp og salg-målesystem for lasting av dieseltankbiler + TAS ©Endress+Hauser

Standardisert kjøp og salg-målesystem for lasting av dieseltankbiler + TAS

Lossesystem for dieseltankbiler MID-godkjent ©Endress+Hauser

Lossesystem for dieseltankbiler MID-godkjent

Lasteplass for LPG-tankbiler ©Endress+Hauser

Lasteplass for LPG-tankbiler

Standardisert målesystem for lasting av LPG-tankbiler ©Endress+Hauser

Standardisert målesystem for lasting av LPG-tankbiler

Nedlastinger