Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

HART ‒ anerkjent for prosessautomasjon

Få mer ut av HART-enhetene dine ved å la oss bli din prosjektpartner.

HART er en industristandard som har en svært stor installert base verden over. HART er en "smart" teknologi, dvs. den støtter overføring av et 4–20 mA analogt signal og digital kommunikasjon over samme kabelpar samtidig.
I så og si alle applikasjoner benyttes HART-signalet bare for parametrisering. Men med riktig verktøy kan HART gi deg kontinuerlig enhetsovervåking, enhetsdiagnostikk i sanntid og multivariabel prosessinformasjon for nye og eldre enheter.

Fordeler med HART

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Utnytt HARTs potensiale med oss som partner

 • over 20 års erfaring med anerkjent teknologi

 • bredt utvalg av HART-måleinstrumenter

 • avansert diagnostikk og intelligente, multivariable enheter

 • enkel idriftssetting og enhetsbehandling

 • enkel integrering med styringssystemer

 • ekstra maskinvare og håndholdt utstyr

 • global service og støtte

Integrering av enhet

Målingene fra HART-enheten kan integreres i et styringssystem på tre grunnleggende måter:

 • punkt-til-punkt-kobling av 4–20 mA-signalet

 • kobling via en ekstern I/U eller HART-multiplekser til et overordnet bussystem, f.eks. PROFIBUS

 • i sjeldne tilfeller: kobling av en HART-flerpunktbuss til et HART I/U-kort

Bare i de to siste tilfellene er all enhetsinformasjon tilgjengelig for styringsystemet.

Drift og behandling av enheten

HART-enhetsinformasjon (parametre, status osv.) er tilgjengelig for:

 • en FDT-ramme, f.eks. FieldCare, som krever en såkalt DTM for hver enhetstype

 • et DD/EDD-driftsverktøy, f.eks. Field Xpert SFX350/SFX370 håndholdt, AMS (asset management solution) og PDM (process device manager)

Vi tilbyr flere DTM, DD og EDD for alle HART-enhetene våre og sikrer at de integreres i de ovennevnte verktøyene.

HART – løsninger for enhetsbehandling

© Endress+Hauser
© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser

Nedlastinger