Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Prosessautomasjonsprosjekter styres ut fra globalt harmoniserte prosesser

Prosessautomasjonsprosjekter

Smidig prosjektstyring basert på verdensdekkende harmoniserte og standardiserte prosesser

Din suksess som anleggsbygger eller EPC er vårt hovedmål. Profesjonell kommunikasjon og samarbeid fører til tillit, som er nøkkelen til vellykkede prosessautomasjonsprosjekter. Spesielt når det gjelder prosjekter i stor skala, eller når det settes ut funksjoner utenfor kjernevirksomheten. Enten det er et "greenfield"- (nytt anlegg) eller "brownfield"-prosjekt (eksisterende anlegg).

Implementering av en løsning i et eksisterende anlegg skjer generelt under tidspress eller i svært begrensede perioder når produksjonen er stanset. Dette krever god koordinasjon og tilstrekkelige ressurser.

Prosjektstyring

Prosjektstyring ©Endress+Hauser

Å velge de riktige prosjektene og bringe de riktige personene inn i prosjektteamet er en forutsetning for vellykket start og fullførelse av et prosjekt. Kommunikasjon og å oppnå engasjement i startfasen er viktig. Tydelige regler for starten på et prosjekt garanterer at det behandles riktig i henhold til kompleksiteten.

Prosjektstyringsprosessen vår er basert på rammeverket PMI® (Project Management Institute) (PMBOK® Guide), og våre PMP®-sertifiserte prosjektledere jobber for deg som hovedkontakt.

Fordelen ved en verdensdekkende harmonisert prosess

 • Arbeidsprosess som kan skaleres i henhold til prosjektets kompleksitet – standardisert og utprøvd arbeidsstruktur og prosessadministrasjon

 • Reduserte kostnader for prosjektlevering ved å bringe til veie produktivitetsverktøy og tilknyttede ressurser under teknisk arbeid

 • Profesjonell kommunikasjon og samarbeid mellom alle prosjektets interessenter

 • Quality Gate-prosedyrer og driftsrisikovurdering sørger for sikkerhet og redusert risiko under hele prosjektprosessen

Prosesstandardisering

Med vår standardiserte prosjektprosess garanterer vi deg en avtalt felles disiplin for planlegging, iverksetting, sjekking og handling for å oppnå de forhåndsdefinerte prosjektmålene. Dette gir rask og korrekt administrasjon, støtte og håndtering av prosjektene dine.

Grafikk som viser forretningsgangen i prosjekter og Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Prosjektprosess – vi håndterer prosjektene våre basert på globalt harmoniserte prosesser for å hjelpe deg med å lykkes.

Endress+Hausers verdensdekkende tilstedeværelse er til hjelp for prosjekter i landet ditt. ©Endress+Hauser

Vår verdensdekkende tilstedeværelse bidrar til å sørge for at prosjektet ditt håndteres til riktig tid og med riktig budsjett.

Profesjonell kommunikasjon og samarbeid mellom alle prosjektets interessenter ©Endress+Hauser

Organisatorisk smidighet til å håndtere prosjektets kompleksitetsnivå, takket være fleksible prosjektteam med klare ansvarsområder og ekspertstøtte.

Risikostyring er en pågående prosess for å identifisere potensielle problemer ©Endress+Hauser

Risikoresponsstrategier – Hele prosjektteamet er involvert i risikostyring under prosjektet i form av en metodologisk prosess.

Prosjektstyring for oss betyr at PMP®-sertifiserte prosjektledere er med på teamet ©Endress+Hauser

Våre PMP®-sertifiserte prosjektledere med global erfaring jobber for deg som hovedkontakt.

Planlegge – Utføre – Kontrollere – Handle ©Endress+Hauser

1. Planlegge (prosjektplanlegging) 2. Utføre (utføre prosjektarbeidet ifølge planen) 3. Kontrollere (finne avvik mellom plan og virkelighet) 4. Handle (iverksette nødvendige avhjelpende tiltak)

Nedlastinger

  Håndtering av kundeprosjekter

  Hefte med sammendrag av hvordan vi håndterer dine prosjekter.

  Optimaliser utgiftene og minimaliser prosjektrisikoen

  Optimaliser utgiftene og minimaliser prosjektrisikoen ved å samarbeide med oss som hovedinstrumentleverandør (MIV) for dine prosessautomasjonsprosjekter.