Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Forleng SIL-prooftestintervallene med ny Liquiphant FTL51

Spare tid og ressurser på prøving med innovativ teknologi

CABB AG i Sveits prioriterer anleggssikkerhet svært høyt. Det er grunnen til at de har bestemt at de skal teste ut en ny modell av den velprøvde stemmegaffel-nivåbryteren fra Endress+Hauser. Den nye Liquiphant brukes i homogen redundans og sikrer pålitelig punktnivåpåvisning i en SIL3-sikkerhetssløyfe. Enheten støtter CABB AGs ny prøvingsstrategi som krever at det utføres omfattende SIL-prøving med nesten 100 % prøvingsdekning (PTC) hvert tredje år.

LiquiphantFTL51 forlenger SIL-prooftestintervaller ©Endress+Hauser

Den nye Liquiphant FTL51 i en SIL3-applikasjon med tionylklorid.

Kundefordeler

 • Kortere intervaller der måleenhetene er inaktive, reduserer driftsavbrudd ved anlegget.

 • Sannsynligheten for systematiske feil reduseres fordi måleenheten må fjernes og installeres sjeldnere.

 • Takket være utviklingen i samsvar med IEC 61508 kan enheten også brukes direkte i SIL-sikkerhetskretser uten behov for ytterligere operativ prøving fra brukerens side

Michael Lemke, ekspert på funksjonssikkerhet hos CABB

Med Heartbeat Technology verifiserer vi måleinstrumentet uten prosessavbrudd. Dette sparer mye tid og ressurser.

Michael Lemke, Ekspert på funksjonssikkerhet
CABB

Utfordringer

Ifølge Michael Lemke, ekspert på funksjonssikkerhet i CABB AG, installeres det flere og flere SIF-kretser (sikkerhetskretser med definert SIL-nivå) i anlegget. Følgelig øker vedlikeholds- og prøvingsarbeidet. Dette øker ved at tidsvinduene for å utføre prøvinger er i ferd med å bli kortere og kortere, mens antallet vedlikeholdspersonell forblir det samme.

Endress+Hauser-løsning

Liquiphant brukes i en SIL3-applikasjon. Den består av fire tanker, som er koblet sammen av rør. Det benyttede mediet er tionylklorid som er akutt giftig for mennesker. Følgelig fjerner teknikerne enhetene for en omfattende test i henhold til SIL-retningslinjer under full beskyttelse. Tanken må tømmes og rengjøres for dette formålet. Tidligere måtte nivåbryteren fjernes for prøving hvert år.

Ved hjelp av Endress+Hauser-måleteknologi er dette arbeidet blitt redusert vesentlig. Den nye Liquiphant FTL51 brukes i 1oo4-arkitektur og homogen redundans på tankene. Hver enkelt tank er derfor utstyrt med en ny Liquiphant FTL51. Hver av måleenhetene har et Bluetooth-grensesnitt sammen med Heartbeat Technology. Denne teknologien gjør det mulig å verifisere nivåbryteren i SmartBlue-appen mens prosessen pågår.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende