Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Vellykket dobling av produksjonskapasiteten

Ekspertise og nært samarbeid fører til en svært automatisert prosess for Remat Chemie

Endress+Hauser og Remat Chemie hadde et nært samarbeid i 2008 om å bygge et produksjonsanlegg for å separere komponenter fra væskekjemikalier. På grunn av vellykket vekst var det på nytt nødvendig med en utvidelse, og et nytt anlegg ble bygd med en 18 meter høy fraksjoneringskolonne. Endress+Hauser utførte instrumenterings- og prosesstyringsdelen av dette prosjektet. Det nye anlegget, som omfatter avansert instrumenterings- og kommunikasjonsteknologi, har mer enn doblet Remat Chemies produksjonskapasitet.

Endress+Hauser-ansatt med kunde på agrokjemisk anlegg som bruker feltekspert ©Endress+Hauser

Resirkulering og regenerering: 85 prosent av de overflødige materialene
kan brukes på nytt.

Fordeler

  • Nært samarbeid under utviklingsfasen fører til systemoptimalisering og sparer tid og penger.

  • Tilpasset kontrollprogramvare og prosessvisualisering oppfyller Remats krav på en perfekt måte.

  • FieldCare-løsningen gir presis informasjon fra systemet via PC-ene hele døgnet.

  • Instrumenteringen kan overvåkes eksternt via en sikker internettforbindelse.

Mike Giunti, driftsdirektør, Remat Chemie B.V.

Endress+Hauser var den ideelle partneren til instrumentering, utvikling og idriftsetting.

Mike Giunti, driftsdirektør
Remat Chemie B.V.

Utfordringene

De ansatte arbeider i tre skift, hvor det hele tiden er nødvendig med ulike innstillinger for å matche de ulike typene produksjon. Kontrollsystemene spiller en viktig rolle her, sammen med omfattende instrumentering. Derfor ville et nært samarbeid mellom Remat Chemie og partnerne deres bidra stort til å oppnå prosjektmålet.
For å få så mye prosessinformasjon som mulig eksternt, er instrumentene koblet til kontrollkabinettene via PROFIBUS.

Vårt bidrag

Remat Chemie ga Endress+Hauser oppdraget med å utstyre anlegget med instrumenterings- og prosesstyringselementer.

  • Endress+Hauser var involvert i utviklingsfasen allerede fra utviklingen av rørsystemet og prosessflytdiagrammene for instrumentene.

  • Endress+Hauser utviklet, installerte og satte i drift alle instrumenter og kontroller.

  • Kontrollprogramvaren og prosessvisualiseringen ble tilpasset Remat Chemies behov: fraksjonering og inventarstyring kan nå trygt overvåkes på en skjerm.

Nært samarbeid helt fra begynnelsen

På grunn av ATEX-miljøet, og for å unngå planleggingsfeil, ble Endress+Hauser hentet inn på et tidlig stadium under utviklingen av rørsystemet og prosessflytdiagrammene for instrumentene.
Det ble opprettet et smart sonesystem. Ved å plassere mange kontrollkomponenter i sone 2-miljøer, kunne ekstrautgiftene for ytterligere ATEX-anlegg minimeres. Til slutt spredde Endress+Hauser kontrollsystemene over fire kabinetter, noe som også resulterte i bedre distribusjon av varme og besparelser i kabling.

Tilpasset kontrollprogramvare

Kontrollprogrammet ble skrevet spesifikt for den nye fraksjoneringskolonnen. Endress+Hauser har også produsert HMI-ene for PLC-panelet og de to skjermene i feltet for å drive ATEX-sonene. Nivåmålere på lagringstankene indikerer fyllmengden via et inventarstyringssystem. Videre visualiseres blant annet mengder, trykk, temperaturer, ventilposisjoner og pumpeoperasjoner slik at operatører på et øyeblikk kan bedømme om prosessene kjører slik de skal.

Installasjon og drift

Alle instrumenter ble koblet ved hjelp av Profibus og via Fieldcare for å tilrettelegge for ekstern innhenting av instrumentinformasjon. “Via en sikker internettilkobling kunne Endress+Hauser praktisk talt se over skulderen vår, noe som spesielt var nyttig i oppstartsfasen”, forklarer Mark van Aerle, driftsleder.