Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Smart overvåkingssystem for drikkevannsbehandling

Oberzent kobler til desentraliserte målepunkter via LoRaWAN

Tidligere måtte vannansvarlige besøke hvert reservoar og anlegg individuelt for å lese måleverdiene og kontrollere instrumentene. Nå er et nytt LoRaWAN-nettverk installert, og deler av målesystemene har blitt modernisert for å integrere reservoarene og anleggene i et skybasert overvåkingssystem, Netilion Water Network Insights. Dette gir vannansvarlige all informasjonen de trenger når som helst, uavhengig av om de bruker en mobilenhet eller datamaskinen ved driftssenteret.

Bilde av vannreservoaret Marbach (Tyskland) Copyright by Oberzent
Kontrollpanel for vannbehandlingssystem Schöllenbach Copyright by Oberzent

Kontrollpanel for vannbehandlingssystemet i Schöllenbach

Fordeler for vannbehandling og -lagring

 • Mindre arbeid gjennom automatisk aggregering av sensordata

 • Økt mulighet til å reagere takket være proaktiv behandling av problemer i vannnettverket

 • Tidsbesparende gjennom reduksjon av daglige rutinebesøk

 • Mobilt arbeid på forskjellige enheter gjennom nettbasert tjeneste

Flagget til Oberzent

Våre vannansvarlige kan nå bruke mer tid på kjerneoppgavene og mindre tid på å reise ut til anlegg. Dette er viktig fordi disse spesialistene i dag er mangelvare på arbeidsmarkedet.

Christian Kehrer, Ordfører i Oberzent
Tyskland

Trygg vannforsyning er topp prioritet

Pålitelig vannforsyning i hvert av byens 19 distrikter har høyeste prioritet. Følgelig må de 4 vannansvarlige i Oberzent kontrollere at vannforsyningsnettverket til enhver tid fungerer som det skal. For vannbehandling og -lagring samler de inn og behandler informasjon om 19 desentraliserte vanninfrastrukturanlegg spredt over 165 km2. De vannansvarlige bruker en stor del av arbeidsdagen på å kjøre rundt til anleggene. Dette er tid de ikke kan bruke på andre oppgaver.

Smart teknologi øker effektiviteten

Installasjonen av det skybaserte overvåkingssystemet Netilion Water Network Insights har gjort all relevant informasjon sentralt tilgjengelig for de vannansvarlige. De kan nå visualisere data fra 35 mengdemålere, 17 nivåmålere, 7 trykkmålere og 2 analysepaneler for kvalitetsovervåking. Mangelen på stabil mobildekning i mange områder av Odenwald har gjort det nødvendig å sette opp trådløs dataoverføring som ikke bruker mye energi. Løsningen som brukes, kalles LoRaWAN-teknologi.

Oversikt

Byens vannansvarlige ser nå alle relevante datapunkter fra vannbehandlingssystemet på et skybasert kontrollpanel. Kontrollpanelet utviklet av Endress+Hauser viser de forskjellige nettverkene og kan brukes av vannansvarlige på en rekke enheter, herunder smarttelefoner, nettbrett og bærbare PC-er. Dette gjør det mulig å droppe det daglige rutinebesøket til reservoarene og vannbehandlingsstasjonene. Vannansvarlige kan dermed bruke tiden sin mye mer effektivt.

IIoT-økosystemet Netilion legger grunnlaget

Med Netilion IIoT-økosystemet tilbyr Endress+Hauser en rekke løsninger for en smart by. I Oberzent tilbyr IIoT-økosystemet de grunnleggende dataene som er nødvendige for å opprette og programmere individuelle kontrollpaneler som viser hele prosessen med vannbehandling og -lagring. Dette implementeres i den nettbaserte tjenesten Netilion Water Network Insights. Denne tjenesten gjøer det mulig å overvåke vannettverk og prosessoptimalisering, f.eks. gjennom lekkasjesøking eller reservoarstyring.

Løsningens komponenter

 • Skybasert overvåking av 60 desentraliserte sensorer

 • Sikker dataoverføring takket være lokalt LoRaWAN-nettverk

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende