Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Redusere kostnadene og oppnå åpenhet

Kalibreringsadministrasjon øker anleggets oppetid

Takket være opprettelsen av en resultatbasert kalibreringskontrakt med Endress+Hauser og forenklingen av denne operasjonen, har dette store, bioteknologianlegget betydelig redusert den generelle innsatsen som kreves og kalibreringskostnadene. Kalibreringstiden er også redusert, med en positiv innvirkning på anleggsprosessens tilgjengelighetsgrad.

kalibreringsadministrasjon, redusere kostnader, oppnå åpenhet, mengdemåler, anleggets oppetid ©Endress+Hauser

Fordeler

  • Betydelig reduksjon av de totale kalibreringskostnadene etter 3 år

  • 10 % reduksjon i kalibreringstid, noe som fører til bedre oppetid for prosessene

  • Mer enn 80 % av tiden som brukes av interne ressurser, er blitt omfordelt til kjernevirksomheten

  • Full åpenhet i administrasjonen av de utførte handlingene

Utfordringen

Anlegget består av flere forretningsenheter. Fordi de drives uavhengig av hverandre med separate ressurser ble den interne styringen av kalibreringen av mer enn 1000 enheter som er i bruk ikke optimalisert: mangel på kostnadskontroll, overvåking av leverandørens nærvær, optimalisering av interne ressurser, flere standarder brukt på hele nettstedet osv.

Vår løsning

Endress+Hauser tok ansvaret for å administrere hele prosessen for kalibrering av ca. 3000 instrumenter på anlegget. Innenfor rammen av en resultatbasert kontrakt har vi satt opp, og driver for øyeblikket:

  • Felles standarder og prosesser for hele anlegget

  • Sentralisert koordinering og arbeidsflyt

  • Ressursdeling for å matche variasjoner i arbeidsbelastning

  • Jevnlige rapporteringsmøter

  • Relevante KPI-er

  • En tilnærming basert på kontinuerlig forbedring