Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Optimaliser ytelsen på klinkerproduksjonen

Integrert online-overvåking og optimalisert brennstoffstyring forbedrer ytelsen på klinkerproduksjonen

Sementproduksjon er svært energikrevende, og valg av brennstoff, riktig blanding av primære og alternative brennstoffer har innvirkning på både miljø og de økonomiske sidene ved prosessen. De totale energikostnadene kan utgjøre 65–75 % av de variable kostnadene i prosessen. For å spare energi forvarmer moderne sementanlegg blandingen av råstoffer før de kommer inn i ovnen. I tillegg er det installert sekundære brennepunkter som bruker alternative brennstoffer for å redusere energiforbruket.

Måling av temperatur og trykk i smøreoljen i sementovnens drivlagre. ©Endress+Hauser

Oversikt over fordeler

 • Gir betydelig reduserte energikostnader

 • Forhindrer blokkering i forvarmersyklonene

 • Nøyaktig styring av ovnprosessen

 • Optimaliserer ovnytelsen

 • Reduserer utslipp av giftige gasser i henhold til miljøkrav

Din utfordring

Brennefasen er generelt sett kjent som selve kjernen i sementproduksjonsprosessen. Det er denne fasen de største driftskostnadene i sementproduksjonen er knyttet til, og også der det er størst rom for prosessforbedringer. Hovedutfordringene i denne fasen av klinkerproduksjonen er å forhindre blokkering i forvarmeren, måle prosessen nøyaktig og maksimere produksjonen i dette varme og krevende miljøet.

Vår løsning

For best mulig resultater i klinkerproduksjonsprosessen tilbyr Endress+Hauser en integrert pakke som optimaliserer energieffektivitet. Riktig instrumenteringskombinasjon (Cerabar S, Omnigrad S, Deltabar S, Solicap S/Soliwave M, Micropilot FMR57, Gammapilot M) er helt avgjørende. Dessuten støtter vår altomfattende serviceportefølje deg lokalt, slik at anleggets driftsikkerhet ivaretas.

Bruksinformasjon 1

 • Blokkeringer i syklonen registreres ved hjelp av Cerabar S trykksensor

 • Prosesstemperaturen måles med Omnigrad S termoelementer i nikkel/kobolt-legering eller silisiumnitrid som er utstyrt med transmittere med hurtig signaloverføring

 • Måling av trykkfall på det roterende ovnshodet med Deltabar S differensialtrykksendere

 • Begrens overvåking av grenseverdier på kjølerens utløpstrakter med høytemperaturs Solicap S-sonder eller Soliwave M ikke-invasive mikrobølgesensorer

Optimalisert pakke for styring av ovnsbrennstoff

 • Måling av oljetanknivå med Micropilto M frittromsradar

 • Måling av massestrømning for tungolje med Promass F Coriolis

 • Memograph M RSG40 for overvåking av oppvarming av spillolje i dampkjel

 • Prosonic S ultrasonisk system for måling av kullnivå i bunkere

 • Levelflex M styrt nivåradar for tanker med eksplosjonsfarlig sekundært brennstoff

 • Nivågrenseregistrering for sekundære brennstoffer med Soliwave M mikrobølgebarriere

 • Måling av natur- eller biogass med Promass Coriolismåler eller T-Mass 65 termisk mengdemåler

Nøkkelindikatorer (KPI-er) for opprettholdelse av prosessen

 • Måle materialoppbygging i forvarmerkamrene for å forhindre blokkering

 • Nøyaktig regulering av temperatur og trykk i hvert enkelt syklonkammer

 • Beregning av hvor lenge klinkeren skal være i forvarmeren og ovnen

 • Måling av CO2-utslipp, rensing av NOx-gass og avsvovling

 • Oppnå klinkerkjøling ved hjelp av krysstrømluft blåst gjennom et klinkerlag