Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Spar kostnader på overvåking av silikat i kjelens matevann

Kontinuerlig overvåking med CA71 SI-analysator

Høyeffektive dampturbiner i kraftverk får problemer med korrosjon, erosjon og avleiringer. Flere faktorer bidrar til det voksende avleiringsproblemet. Kunden vår trengte en effektiv fremgangsmåte for kontroll av matevannavleiringer for å forhindre turbinskade.

Oversikt over fordelene

  • Potensielle besparelser: kostnad ved utskifting eller reparasjon av turbin

  • Øyeblikkelig: økt effektivitet og kapasitet i dampturbiner

  • Langsiktig: reduserer den generelle kostnaden ved produksjon av elektrisk kraft

Din utfordring

Kunden vår ønsket å minimere og få bedre kontroll på korrosjons- og avleiringsproblemer ved å holde nøye oppsikt med matevannkvalitetsparametere, inkludert konsentrasjoner av silikat. Selv om silikat ikke er en korrosjonskilde, kan det danne ekstremt harde og tette skall i kjel og turbiner, noe som senker effektiviteten ved varmeoverføring og øker risikoen for mekanisk svikt, f.eks. feil på turbinbladene Dette kan føre til dyre reparasjoner eller til at turbinen må skiftes.

Silikat – en viktig parameter å overvåke

Derfor er silikat en viktig kontrollparameter som overvåkes. Oppløst silikat blir svakt ionisert, og er vanskelig å oppdage ved konduktivitetsmålinger. Dedikerte silikatanalysatorer er nødvendig for å oppnå en nøyaktig måling. Silikat i kondensatet kan være en indikasjon på medrivingsproblemer eller kondensatorlekkasje.

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk