Elektronisk dP forbedrer nøyaktighet, installasjon og vedlikehold

Ny teknologi løser problemer for Lucite International

Da ingeniørene hos Lucite Internationals Cassel Works i Billingham ønsket en bedre måte å måle nivået i separatorbeholderne på, valgte de Endress + Hausers elektroniske differensialtrykksystem Deltabar FMD72. Hvorfor? Elektronisk differensialtrykk er 10 ganger mer pålitelig og har opptil 10 ganger kortere responstid enn tradisjonelle kapillærsystemer ettersom det er uavhengig av vekslende omgivelsesbetingelser.

Lucite Internationals anlegg i Kassel ©LuciteInternational

Fordelene

  • økt pålitelighet

  • enkel installasjon på grunn av modulær design

  • ingen behov for ny oppstart eller rekalibrering

  • kostnadseffektivt

  • forbedret responshastighet

Tony Kydonakis i Lucite International

Jeg valgte elektronisk differensialtrykk på grunn av nøyaktigheten og påliteligheten ved måling, i tillegg til fordelene med enkel montering og vedlikehold.

Tony Kydonakis, Anleggsingeniør
Lucite International

Utfordringen

Separatorbeholderen holder kjemisk bisfenol A (BPA) under vakuum og ved høy temperatur for å skille ut de flyktige organiske stoffene og gjenbruke dem, noe som forbedrer produksjonen og effektiviteten ved anlegget. Det er viktig at BPA ikke kommer inn i nedstrømsprosessen, ettersom viskositeten og det høye svovelsyreinnholdet medfører fare for korrosjon.

Det forrige overvåkingssystemet i beholderen var en høynivåalarm og utløser som hindret overfylling, men som ikke ga forhåndsvarsling om eventuelle problemer. Den åpenbare løsningen var å installere en trykkdifferanseenhet - montere følere øverst og nederst i beholderen i stedet for det eksisterende seglasset - for å overvåke nivået tettere. Imidlertid ble det uttrykt bekymring for nøyaktigheten og responshastigheten med en slik løsning ved bruk av oljefylte kapillærer.

Installasjon av en tradisjonell enhet ville også ha vært vanskelig, ettersom det ville ha krevd at kapillarene ble tilført gjennom gulvet i anlegget for å montere senderne øverst og nederst i beholderen, ved hjelp av de eksisterende tappepunktene. Dette vil medføre vedlikeholdshensyn vedrørende tetningssvikt i membranen, ettersom prosessen ville ha stoppet opp så lenge reparasjonen pågår, og dermed skape vesentlig effektivitetstap.

Løsningen

I motsetning til andre elektroniske differensialtrykksystemer består Deltabar FMD72 av bare én sender med to givermoduler. Hver sensor kan drives som høy- eller lavtrykksgiver. På grunn av surheten til BPA i beholderen ble enhetene forsynt med tantalmembrantetninger for å unngå korrosjon. Lucite valgte også en HART-splitter, som deler HART-signalet i to og gjør dem i stand til å måle damptrykket på toppen av beholderen som en ekstra parameter.