Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Avløpsvannmåling som fungerer

Prøvetaking av avløpsvann i Hofbrauhaus Freising

Bryggeren må rette sin fulle oppmerksomhet mot ølet. Han kan ikke bry seg med lovpålagt prøvetaking av avløpsvann. Derfor velger Hofbrauhaus Freising å sette sin lit til Endress+Hauser og selskapets tiår med erfaring innen produksjon av industrielle måleinstrumenter. Dette er fordi bryggeriet vet at det kan stole på Endress+Hausers innebygde løsning med mengdemåler og prøvetaker.

Prøvetaking av avløpsvann i sjakt ©Endress+Hauser

les hele historien

elektromagnetisk mengdemåler Promag L 400 ©Endress+Hauser

Proline Promag L 400(eng) – Mengdemåleren med integrert webserver og vektoptimalisert sensor

Proline Promag L 400 – en sikker sak

  • Prøvetaking er sikkert og pålitelig. Det kreves minimalt med vedlikehold og manuelle inngrep.

  • Bryggerimesteren kan konsentrere seg om oppgaven sin og lidenskapen for brygging av førsteklasses, tradisjonsrik øl.

Hofbrauhaus Freising

Dette kritiske målepunktet er simpelthen nødt til å fungere 24 timer i døgnet, hele uken. Endress+Hauser måleinstrumenter sørger for dette. Pålitelig hver dag.

Arno Jacobi,, teknisk leder
Hofbrauhaus Freising

Lovpålagt prøvetaking av bryggeriets avløpsvann.

Prøvetaking av avløpsvann foretas automatisk basert på flowhastigheten. Mens dette skjer, må mengdemåleren kontrollere prøvetakeren nøyaktig for å sikre at de lovpålagte prøvene kan tas og registreres. Prøvetaking må foretas på en pålitelig måte hele døgnet, uten problemer eller vedlikehold.

Installasjon i sjakten – ute av syne, ute av sinn?

©Endress+Hauser

Endress+Hauser anbefalte en Promag L 400 kombinert med en Memograph M-registrator for målepunktet. Promag L 400, spesialutviklet for måling av alt slags vann og avløpsvann, er svært robust og vedlikeholdsfri.

Det gjør at Promag L 400 er ideell for denne installasjonen. Den er installert i den vanskelig tilgjengelige avløpssjakten hvor prøvetakeren ASP Station 2000 RPS20 også er montert. Her er det faktisk sant, slik man sier, men i positiv forstand: ute av syne, ute av sinn.

Hofbrauhaus Freising

Copyright by Hofbrauhaus Freising

Hofbrauhaus Freising er et av Tysklands eldste bryggerier. Det har en historie som går helt tilbake til 1100-tallet. Et bryggeri på katedralåsen (Domberg) ble først nevnt i et dokument fra 1160, da fyrstbiskop Albert I av Harthausen hersket over Freising. Bryggeriet har sitt eget bryggevann som kun brukes til å produsere over ti typer øl. Dette vannet befinner seg mer enn 120 meter under bakken og er dermed fullstendig fritt for skadelig miljøforurensning.